Közlemény

az állami devizaforrás-bevonás piacra vezetéséről

A kialakult gyakorlat szerint a költségvetés devizaeszközeit nem a piacon, hanem az MNB-nél váltja át forintra. Az MNB 2004 februárjában a kormányzati devizakonverzió likviditási hatásainak semlegesítése érdekében úgy döntött, hogy az állami devizaforrás-bevonás egy részét megjeleníti a piacon.

A Monetáris Tanács áttekintette és eredményesnek ítélte meg az állami devizaforrás-bevonás piaci megjelenítésének eddigi gyakorlatát. Ezért arról döntött, hogy a 2004-ben alkalmazott módon folytatja az állami devizaforrás-bevonás piaci megjelenítését. Ez azt jelenti, hogy az MNB a költségvetéshez kapcsolódó nettó devizaforrás-bevonás piacon történő megjelenítésével továbbra sem kívánja befolyásolni a forint árfolyamának alakulását. Az eladásokra az év során a bankközi devizapiacon, a piaci helyzet és az OTC piaci szokványok figyelembe vételével, sok részletben, kis tételekben és árelfogadó módon kerül majd sor. Az ügyletek lehetséges partnerei az MNB-nél devizapiaci limittel rendelkező hazai és külföldi hitelintézetek lesznek.

Az Európai Uniós transzferekből és a külföldi kötvény-kibocsátásokból származó állami deviza-forrásbevonás forintra konvertálása 2005-ben várhatóan mintegy 2,5 milliárd euró értékű devizaátváltást jelent. A Magyar Nemzeti Bank ezen devizakonverzió egy részét a devizatartalékok szintjének növelésére fogja fordítani. A konverzió másik részét a jegybank a likviditás-felesleg csökkentése érdekében a 2004-ben kialakított gyakorlatnak megfelelően megjeleníti a devizapiacon. 

Az állam devizafinanszírozási politikájának és az EU-transzferek várható egyenlegének függvényében, ha szükséges, az MNB a következő években is folytatja a költségvetés jegybankkal szembeni nettó devizakonverziójának piacra terelését.

Budapest, 2005. február 7.

                                                                                    Magyar Nemzeti Bank