Közlemény az MNB üzleti feltételeiben bekövetkező változásokról

A Magyar Nemzeti Bank 2005. január 31-i hatállyal módosítja „A jegybank forint- és devizapiaci műveleteinek üzleti feltételeit” és az „MNB által vezetett bankszámlákra, valamint forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételeket” (elérhető: www.mnb.hu/Gyakorlati tudnivalók, illetve Pénzügyi Stabilitás/Pénzforgalom).

Az üzleti feltételekben a következő fontosabb változtatásokra kerül sor:

  •  A fedezett hitelek fedezetvizsgálata során az MNB figyelembe veszi a lejáró hitel fedezetéül lekötött, az MNB javára zárolt értékpapírokat. Ezáltal lehetővé válik a fedezett hitelek azonos értékpapír-portfólió fedezete melletti továbbgörgetése. Amennyiben az ügyfél a lejáró fedezett hitelét nem törleszti (a pénzforgalmi számla egyenlege a hiteltörlesztést nem fedezi), külön kérelme nélkül is a pénzforgalmi számlán hiányzó összeg erejéig a folyamatos rendelkezésre állás keretében egynapos fedezett hitelt kap.
  • Az MNB az üzleti feltételekben rögzíti jogát a fedezetként javára zárolt értékpapír-portfólió napon belüli átértékelésére.
  • Amennyiben az ügyfél a fedezetátértékelés miatti fedezetlenségét (pozitív limitet) a következő üzleti nap 12.00-óráig nem szünteti meg és a minimum-egyenleg-követelményt sem teljesíti, az MNB-nek jogában áll felmondani az ügyfélnek nyújtott összes fennálló fedezett hitelügyletet és elvonni a fedezetként zárolt értékpapírokat, valamint a pénzforgalmi számla egyenlegét. Az MNB a fedezet-felhasználást követően az ügyféllel szemben fennmaradó követelése után a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot számít fel.
  • A forint betéti ügyletek, valamint a sávon belüli devizapiaci ügyletek esetében az ügyfél forintoldali nem-teljesítése esetén az MNB kényszerhitel nyújtásával éri el az ügylet teljesülését. A kényszerhitel a folyósításával egyidejűleg lejárttá és törlesztése esedékessé válik. A kényszerhitel kamata a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.
  • Az MNB a sávszéli azonnali devizapiaci ügyletek körében a fizetés fizetés után (payment after payment, PaP) elvet alkalmazza, ami azt jelenti, hogy az ügyletből eredő kötelezettségének csak az ügyfél értéknapon (legkésőbb 13.00-óráig) történő teljesítésének megtörténte után tesz eleget.
  • A T-2 napon 11.00 óráig beérkezett devizaforgalmi megbízások esetében az Ügyfél számláján a fedezet elkülönítése T-2 napon (kivételes esetben T-1) napon megtörténik, a deviza átutalási megbízás T napi teljesítésre való indítására csak azt követően kerül sor. A tényleges könyvelés (fedezet elvonás) T napon történik.
  • A jegybanki követelések közül a biztosítékkal nem fedezett refinanszírozási hitelek, valamint a zárlati tételek (kamat és forgalmi jutalék) könyvelése az üzleti nap elején történik.
  • Forint számlákról készült papír számlakivonat tartalmazni fogja a devizaforgalmi és a VIBER-en keresztül elszámolt fizetési megbízások teljes adattartalmát, ezért a fizetési értesítők küldését az MNB ettől az időponttól megszünteti (de kérésre továbbra is biztosítja).
  • Az MNB az általa felszámított díjakról, költségekről és jutalékokról nem a kivonat mellékleteként küldött számlával értesíti az ügyfeleit, hanem a kivonaton szerepelteti a számla kellékeit ill. adatait.
  • Az MNB továbbra is küld elektronikusan számlakivonatot és tranzakciós állományt azon ügyfeleinek akikkel erre vonatkozóan megállapodott. A tranzakciós állomány adattartalma a devizaforgalmi és a VIBER-ből érkezett tételek kivételével nem változik. Továbbá nem változik az MNB-nek teljesítésre benyújtott megbízásaik adattartalma (rekordszerkezete). A devizaforgalmi és a VIBER-ből érkezett tételekről az MNB a tranzakciós állományban is teljes adattartalmat közöl, mely a jelenlegi adatszerkezet megváltoztatását illetve kibővítését igényelte.

Budapest, 2005. január 17.

MAGYAR NEMZETI BANK