Változások a kötelező jegybanki tartalék előírásokban 2005. július 1-től

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2005. július 1-jén a következő változtatásokat lépteti életbe a kötelező jegybanki tartalék szabályozásában:

  • Az MNB a kötelező jegybanki tartalék után fizetendő kamatot 2005. július 1-től kezdődően nem a teljesítési tárgyidőszakot követő hónap ötödik, hanem a teljesítési tárgyidőszakot követő hónap második banki munkanapján fogja megfizetni a tartalékköteles hitelintézeteknek.
  • Az MNB 2005. július 1-től kezdődően az ellenőrzése során megállapított alultartalékolás esetén nem az elmaradás összegének kétszeresét, hanem az elmaradás összegének másfélszeresét különíti el 30 napra nem kamatozó tartalékszámlán.

A kötelező tartalék szabályozásában egyéb tartalmi változás nem történik, így nem módosulnak a tartalékköteles források körére és a tartalékalap meghatározására vonatkozó előírások, illetve a kötelező tartalékráta mértéke is változatlan marad.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény 2004. május 1-jei módosítása alapján a kötelező jegybanki tartalékra vonatkozó előírásokat az MNB elnökének két rendelete szabályozza. A kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló MNB elnöki rendelet tartalmazza – a tartalékráta mértékén kívül – a szabályozás minden elemét, míg a kötelező tartalékráta mértékéről szóló MNB elnöki rendelet határozza meg a kötelező tartalékráta mértékét. Ez a jogtechnikai változás természetesen nem érinti a kötelező jegybanki tartalék szabályozásának tartalmát, amiben csak a fent kiemelt két módosításra kerül sor 2005. július 1-jei hatállyal.

A kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) MNB elnöki rendelet és a kötelező tartalékráta mértékéről szóló 11/2005. (VI. 11.) MNB elnöki rendelet2005. július 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a kötelező jegybanki tartalékról szóló 2/2003. (PK. 14.) MNB rendelkezés.

Budapest, 2005. június 14.

MAGYAR NEMZETI BANK