A Magyar Nemzeti Bank megbízásából átfogó közvélemény kutatás készült a fiatalok pénzügyi jártasságáról. A felmérés részletes eredményeit a Magyar Nemzeti Bank tegnap ismertette az érintett szervezetekkel. A szakmai találkozó résztvevői, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a Gazdasági Versenyhivatal, a Pénzügyminisztérium, az Öngondoskodás Alapítvány és az MNB azzal a közös kéréssel fordulnak a Nemzeti Alaptantervet felülbíráló Bizottsághoz és az Oktatási és Kulturális Minisztérium illetékes vezetőihez, hogy a Nemzeti Alaptanterv (NAT) esedékes felülvizsgálatakor a pénzügyi ismeretek oktatása jelenjen meg a tartalmi-tantervi szabályozás most készülő legmagasabb szintű dokumentumában. Az említett szervezetek megállapodtak arról is, hogy létrehoznak egy állandó szakmai fórumot, amelynek célja a pénzügyi kultúra fejlesztésére irányuló akciók összehangolása, és rendszeres egyeztetés az általános pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos kompetenciák oktatásba való bekerülését érintő feladatokról.

A felsorolt szervezetek az alábbi ajánlással fordulnak a Nemzeti Alaptantervet felülvizsgáló Bizottsághoz:


JAVASLAT A NAT  ÁLTALÁNOS PÉNZÜGYI ISMERETEKKEL KAPCSOLATOS FEJLESZTÉSI FELADATOKKAL TÖRTÉNŐ KIBŐVÍTÉSÉRE

A NAT egyik kiemelt fejlesztési feladata, hogy felkészítse a diákokat a felnőtt élet gyakorlati kihívásaira. Ehhez, valamint a szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztéséhez szorosan kapcsolódik a diákok pénzügyi kultúrájának fejlesztése. A fiatalkorban megszerzett általános pénzügyi műveltség, az okos pénzkezelés ismerete és az anyagi öngondoskodás elsajátítása jelentős mértékben járulhat hozzá, hogy hosszú távon javuljon a felnőtt lakosság pénzügyi jártassága. Ez pedig nemcsak az egyének szintjén vezet tudatos pénzügyi termékhasználathoz, megfontolt döntésekhez a hitelek, megtakarítások, és a pénzügyi termékek megválasztásának terén, de egyben elősegíti a teljes pénzügyi rendszer stabilitásának fenntartását is, ami össztársadalmi érdek.

Az általános pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos fejlesztési feladatok célja, hogy az életkori sajátosságokat figyelembe véve, közérthetően, átfogó információkat nyújtson a pénzügyi termékekről és szolgáltatásokról, ezek előnyeiről és kockázatairól, a pénzügyi közvetítő rendszer működéséről és intézményeiről. Kiemelt kompetenciafejlesztési célkitűzés, hogy a diákok felismerjék a pénzzel való gazdálkodás és a megtakarítás fontosságát, biztos tudást szerezzenek a hazai és nemzetközi pénzvilág működéséről, kompetens, érett, felelősségteljes döntéseket tudjanak hozni személyes pénzügyeikkel kapcsolatosan, kialakuljon bennük az anyagi öngondoskodás igénye.


Budapest, 2006. november 29.


MAGYAR NEMZETI BANK
Kommunikáció