A Magyar Nemzeti Bank irányadó eszközként az eddig használt kéthetes lejáratú jegybanki betét helyett 2007. január 5. után kéthetes futamidejű, dematerializált, zéró-kupon MNB-kötvényeket bocsát ki, melyek kibocsátáskori hozama megegyezik a mindenkor érvényes jegybanki alapkamattal. A döntésnek megfelelően a Magyar Nemzeti Bank 2007. január 5-i hatállyal módosítja „A jegybank forint- és devizapiaci műveleteinek üzleti feltételeit” (továbbiakban: Üzleti feltételek), mely elérhető a Magyar Nemzeti Bank honlapján.


Az új eszköz kialakításánál alapvető szempont volt, hogy a jelenlegi kéthetes betét elhelyezéséhez képest lehetőség szerint minél kevesebb változásra kerüljön sor. Így továbbra is minden ajánlatot elfogad az MNB, és az ajánlattétel ideje (meghatározott napokon 10 és 12 óra között) sem fog módosulni. A pénzügyi teljesítés változatlanul T+1 napon esedékes, és az eredményhirdetésre a kéthetes betét eddigi gyakorlatának megfelelően fog sor kerülni, az elfogadott (és egyben benyújtott) ajánlatok számának és összesített összegének a Reuters NBHK és a Bloomberg NBH8 oldalán, valamint az MNB honlapján történő közzétételével.


Az értékpapír-kibocsátás miatt azonban az irányadó eszköz igénybevételének technikai feltételei változni fognak. A főbb változások a következők:

  • Az MNB nyilvános kibocsátás keretében, mennyiség meghirdetése nélküli fix kamatú aukción bocsátja ki a kéthetes lejáratú kötvényt, közvetlen VIBER-tagsággal és KELER értékpapír-számlával rendelkező pénzpiaci ügyfelei részére.
  • Az ajánlatok beadására Reuters Dealing mellett telefax útján lesz lehetőség, az aukciós ajánlati lap szerinti tartalommal (Üzleti feltételek 4. sz. melléklet). Az ajánlatokat egyenként névértéken legalább 100 m Ft-ra és annak a névérték (10 ezer forint) egész számú többszörösével növelt értékére lehet megadni. 
  • Mivel az új eszköz értékesítésénél értéknapon túli teljesítésére nem lesz lehetősége a partnereknek, törlésre került az Üzleti feltételek III.C részének 5. pontja.


A „szakaszos betéti rendelkezésre állás” feleslegessé válásával ez az ügylettípus törlésre került az Üzleti feltételekből, bár ezzel azonos tartalmú ügylet lebonyolítására – szükség esetén – továbbra is lehetőséget nyújt a fix kamatú betéti tender (Üzleti feltételek IV.C rész). Ezzel a változtatással összhangban a „fedezett hitelnyújtás rendelkezésre állás keretében” ügylet törlésre került (korábbi V.C rész), helyette – szükség esetén – azonos feltételekkel fix kamatú fedezett hiteltender lebonyolítására kerülhet sor (új V.C rész).

Budapest, 2006. november 10.


MAGYAR NEMZETI BANK