2008-ban a Magyar Nemzeti Bank új adatgyűjtési rendszert vezet be

A Magyar Nemzeti Bank, a fizetésimérleg-statisztika összeállításáért felelős nemzeti intézmény a Központi Statisztikai Hivatal együttműködésével új, közvetlen jelentéseken alapuló adatgyűjtési rendszer kialakítását kezdi meg.

Az adatgyűjtési rendszer átalakításának szükségességét elsősorban az európai szabályozási környezetmegváltozása indokolja; ezen túlmenően pedig az adatigények folyamatos bővülése is szükségessé teszi a közvetlen jelentések súlyának növelését. Az átállás egyik fő indítéka  a költségek csökkentése össztársadalmi szinten, amelynek hatása különösen a havi adatsorok esetében jelentkezik.

A fizetési mérleg adatszolgáltatása jelenleg a pénzátutalások jogcímezésén alapul, amely nagyrészt a hitelintézetek jelentéseire támaszkodik. A határokon átnyúló, euróban történő fizetésekről szóló, 2001. december 19-i 2001/2560/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet meghatározza, hogy milyen értékhatár fölött kötelező a fizetési mérleg összeállításához kapcsolódó adatszolgáltatás. Jelenleg ez a jelentési értékhatár 12.500 euro, amely várhatóan a közeljövőben 50.000 euróra emelkedik. 

A fentiek miatt az utóbbi években az Európai Unió tagállamai folyamatosan átalakítják a fizetésimérleg-statisztika adatgyűjtési rendszerét. Ma már 10 ország közvetlen megkérdezésen alapuló adatgyűjtési rendszerrel rendelkezik, a közeljövőben pedig a többi országban is hasonló lépésre kerül sor.

Az MNB-nek, mint a fizetésimérleg-statisztika összeállítójának, mindent el kell követnie azért, hogy ebben a megváltozott környezetben is megfelelő minőségű statisztikai adatokkal lássa el a hazai és külföldi felhasználókat.

Az új adatgyűjtési rendszer kialakítása során három tényező – a statisztikával szemben támasztott minőségi elvárások, a statisztika előállításához kapcsolódó költségek, valamint az ország által teljesítendő statisztikai adatszolgáltatási követelmények (részletezettség és földrajzi, ágazati bontások) – közötti optimumot kellett meghatározni.

Az adatgyűjtési rendszer átalakításáról szóló döntés a többi uniós tagállam adatgyűjtési rendszerének tanulmányozása, és az Európai Unió irányelveinek figyelembe vétele után született meg. Az új rendszer várhatóan 2008. január 1-jén lép életbe, a felkészülést azonban már most el kell kezdeni.

Az adatszolgáltatók részéről a fizetési mérleg új rendszerének bevezetése eltérő erőforrásokat igényel majd, az adott szervezet típusától, méretétől, a fizetési mérleg adatszolgáltatásban való érintettségétől függően. Az új adatgyűjtések elrendelésénél a jegybank az adatszolgáltatással járó társadalmi terhek optimalizálására törekszik, azaz arra, hogy csak a szükséges mértékben terhelje az adatszolgáltatókat. Ennek ellenére rövidtávon, a változások természetéből fakadóan, előfordulhat, hogy az új rendszerre való átállás egyes adatszolgáltatóknál a költségek növekedését vagy stagnálását jelenti. A nemzetközi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy hosszú távon az össztársadalmi költségek mindenképpen csökkennek.

A Magyar Nemzeti Bank az átállási időszak alatt folyamatosan kiemelt figyelmet fordít az új adatgyűjtési eljárás részletes bemutatására. A jegybank munkatársai készséggel válaszolnak a felvetődő kérdésekre (e-mail: statisztika_fm@mnb.hu). A témával kapcsolatban részletes és aktuális információk folyamatosan elérhetők a Magyar Nemzeti Bank honlapján, a www.mnb.hu címen.