A Magyar Nemzeti Bank is részt vett azon a brüsszeli megbeszélésen, amelyet az európai bizottság, a Nemzetközi Valutaalap és a hat legnagyobb magyarországi, külföldi tulajdonban lévő bank képviselői tartottak. A tanácskozáson az anyabankok megerősítették a 2009 májusában kinyilvánított elkötelezettségüket leánybankjaik iránt. A hat bank (Bayerische Landesbank, Erste Group Bank, RZB Group, Intesa SanPaolo, KBC Group és Unicredit Group) vállalta, hogy a magyarországi finanszírozásukat a megfelelő szinten tartják. A következő hetekben a bankok erről egy szándéknyilatkozatot írnak alá.

A Magyar Nemzeti Bank, amely aktív szerepet játszott a megbeszélés előkészítésében, üdvözli az anyabankok folytatódó elkötelezettségét, mivel ez hozzájárul a hazai pénzügyi stabilitás fenntartásához.

Az eredeti sajtóközlemény az alábbi linkeken olvasható: http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09420.htm

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1772&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

MAGYAR NEMZETI BANK

Kommunikáció