2010. október 25.

Az MNB hatodik alkalommal vásárolt az elsődleges piacon jelzáloglevelet

A Monetáris Tanács 2010. február 8-i döntésében meghirdetett jelzáloglevél-vásárlási program keretében az MNB hatodik alkalommal vásárolt az elsődleges piacon jelzáloglevelet. Az MNB az FHB Jelzálogbank Nyrt. 2010. október 21-i aukcióján nyilvánosan forgalomba hozott FJ15NF01 jelzáloglevél sorozat hetedik részletéből 78.450.000 Ft névértékű jelzáloglevelet vásárolt 8,14 százalékos átlagos hozam mellett.

A jelzáloglevél-vásárlási program 2010. február 25-én meghirdetett részletes feltételeinek megfelelően az MNB vásárlása a nem bankcsoporton belüli befektetők által lejegyzett rész átlagos hozama mellett történt, a megvásárolt mennyiség az FHB bankcsoporton kívüli szereplők által vásárolt mennyiség 18,5%-át teszi ki.

Az elsődleges piacon történő vásárlásokról részletes információ az MNB honlapjának a jelzáloglevél-vásárlási programmal kapcsolatos részén, az alábbi helyen érhető el:

Jelzáloglevél-vásárlási program

Magyar Nemzeti Bank