A Magyar Nemzeti Bank üdvözli a kormány és a Bankszövetség közötti megállapodást.  A jelenlegi gazdasági helyzetben kiemelt jelentőségű, hogy a kormány és Bankszövetség deklarálták közös elkötelezettségüket a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitásának megőrzése, a lakossági deviza-jelzáloghiteladósok helyzetének könnyítése, a magyar gazdaság fellendítése iránt. Időszerű és előremutató, hogy a felek a pénzügyi közvetítőrendszer aktív szerepvállalásának szükséges feltételeként a kiszámítható szabályozási környezetet, illetve a pénzügyi közvetítőrendszer tehervállalási képességének figyelembe vételét határozták meg.

A kormány és Bankszövetség közötti megállapodás tartalmazza a 90 napon túli adósok hiteleinek forintra váltását is. A tárgyalásokon a Magyar Nemzeti Bank a kérdéssel kapcsolatban egyértelmű álláspontot képviselt tekintettel arra, hogy a megállapodás ezen eleme a jegybankra, mint a megállapodást nem aláíró félre is jelentős feladatokat ró.

A Magyar Nemzeti Bank a múltban is megtett mindent a pénzügyi stabilitási kockázatok tompítása érdekében. Ezért határozott a Monetáris Tanács még szeptember 20-án arról, hogy a jegybank az ország devizatartalékai terhére kész a devizahitelek előtörlesztéséhez szükséges devizamennyiséget a hazai bankrendszer által megfogalmazott igény esetén a bankok rendelkezésére bocsátani.

További elköteleződést – a 90 napon túli adósok hiteleinek forintra konvertálásához szükséges deviza rendelkezésre bocsátását - az MNB akkor és csak akkor tud vállalni, ha a kormány hivatalos és határozott ígéretet tesz az így felhasznált devizatartalék visszapótlására. Ennek egyik lehetséges forrása lehet a tárgyalás előtt álló IMF-EU hitelkeret. Ilyen kormányzati ígérettel ugyanakkor a jegybank jelenleg nem rendelkezik. 

MAGYAR NEMZETI BANK

Kommunikáció