Budapest, 2012. október 16. — Simor András „A bankok és az állam viszonya válságok idején” címmel előadást tartott a Budapest Economic Forum konferencián. A jegybank elnöke kiemelte, hogy a gazdasági növekedés felgyorsításához elengedhetetlen a hitelezés helyreállítása, melynek egyik feltétele az állam és a bankrendszer kiegyezése. „A bankrendszer terheinek csökkentése nem cél, hanem a növekedés beindításának egyik eszköze” — mondta Simor András.

Simor András előadásában hangsúlyozta, hogy ha a recessziót követő időszakban a kilábalást nem kíséri a hitelállomány bővülése, akkor a korábbi tapasztalatok alapján a GDP növekedési üteme alacsonyabb lesz. A jelenlegi válság során a fejlett országokban éppen ezért törekedtek a bankrendszer működőképességének mielőbbi helyreállítására.

A jegybank elnöke kiemelte, hogy a magas külföldi anyabanki tulajdonlás stabilizáló hatású volt: ennek köszönhetően vált elkerülhetővé a válság tetőpontján a bankrendszer teljes leállása. Simor Andás előadásában kitért arra is, hogy 2010 óta az állam folyamatosan tőkét von el a bankrendszertől, melynek eredményeképpen a hazai bankok jövedelmezősége és nemzetközi versenyképessége a legalacsonyabbak közé szorult vissza. Más országokban az elmúlt években az állam éppen fordítva cselekedett: pénzt tett be a bankokba, nem pedig elvont onnan.

Jelenleg a bankrendszer számos kihívással néz szembe: erősen ráutalt a külföldi forrásokra, gyenge a portfolióminősége, alacsony az értékvesztéssel fedezettsége és magasak a fiskális terhei. A jegybankelnök úgy látja, hogy ezen problémák miatt a bankrendszer összességében nem tudja támogatni a növekedést; a helyzet kezelése gazdaságpolitikai lépéseket igényel. A jegybank a hitelezés élénkítése érdekében 2008 óta újabb és újabb likviditást bővítő eszközöket vezetett be (kötelező tartalékráta csökkentése, swappiaci eszközök, a fedezeti kör bővítése, jelzáloglevél-vásárlási program és hiteltenderek).

A jegybank elnöke kiemelte, hogy a gazdasági növekedés felgyorsításához elengedhetetlen a hitelezés helyreállítása, melynek egyik feltétele az állam és a bankrendszer „kiegyezése”, illetve hosszú távú együttműködésének megteremtése. „A bankrendszer terheinek csökkentése nem cél, hanem a növekedés beindításának egyik eszköze” — tette hozzá Simor. A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint a kiszámítható, verseny- és piacbarát gazdaságpolitika, a pénzintézetek közti verseny és ezzel párhuzamosan a fogyasztóvédelem erősítése, a nemteljesítő hitelállomány kitisztításának gyorsítása is kulcsfontosságú a hazai bankrendszer és ezen keresztül a gazdaság jövője szempontjából.

Simor András előadása innen tölthető le.

MAGYAR NEMZETI BANK
Kommunikáció