Az MNB 2012. márciusban vezette be kétéves fedezett hiteleszközét, amelynek célja, hogy lejárati prémium nélküli hosszú forrást nyújtson a hitelintézeteknek. Az eszköz egyszerre támogatja a banki mérlegek megerősítését, és biztosít védőhálót kedvezőtlen likviditási sokk esetére a hitelezési képesség megóvása érdekében. Az MNB folyamatosan fejleszti monetáris politikai eszköztárát, hogy megfelelően tudjon reagálni a külső környezet változásaira, ezért módosítja az igénybevétel feltételrendszerét.

A kedvezőtlen makrogazdasági helyzet hatására jelentősen, mintegy 211 milliárd forinttal csökkent a bankrendszer vállalatihitel-állománya az idei első félévben. A jegybank ezen folyamatra tekintettel módosította a hitelállomány összetételére és szintjére vonatkozó kritériumokat: októbertől kezdődően figyelembe veszi a gazdaságban egyre fontosabb szerepet betöltő vállalati refinanszírozási hiteleket, ugyanakkor a növekedési és pénzügyi stabilitási szempontból kockázatot jelentő kereskedelmiingatlan-hitelek állománya kikerül a kritériumok közül.

A jegybank 2012. október 2-ától enyhíti a hitelállomány szintjére vonatkozó kritériumot is. Így a bankoknak nem a 2011. év végi, hanem a 2012. június 30-i hitelállomány fenntartását kell vállalniuk az eszköz igénybevételekor.

Összességében ez azt jelenti, hogy az új kritérium szerint a hitelintézetek kereskedelmiingatlan-hitelekkel csökkentett vállalati és nettó refinanszírozási hiteleinek együttes állománya (továbbiakban módosított vállalatihitel-állomány) nem csökkenhet az új viszonyítási időponthoz képest.

A hitelezési aktivitás ösztönzése céljából az MNB a 2012. október 2-i tendertől kezdődően limitrendszert vezet be. A jegybank maximálja a hiteleszköz kezdeti igénybevételét a hitelintézetek 2012. június 30-án fennálló módosított vállalatihitel-állományának 50 százalékában, azonban egyedi hitelintézeti szinten a felvehető mennyiség teljes egészében emelkedik a módosított vállalatihitel-állomány növekedésének mértékével.

A vállalati hitelezés támogatása érdekében az MNB 2012. októbertől enyhíti a tenderfeltételek nem teljesítése esetén kiszabandó szankció mértékét is.

A módosítások nem vonatkoznak a 2012. október 2. előtt felvett hitelekre. A részletes tenderfeltételek ide kattintva érhetőek el.

Magyar Nemzeti Bank