A Magyar Nemzeti Banknak (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa azért adta ki az engedély-visszavonásról rendelkező határozatát, mert a Magyar Vidék Hitelszövetkezet 2014 októberében tartott közgyűlésén döntést hozott a jogutód nélküli megszűnésről. Ezt követően a hitelszövetkezet kezdeményezte az MNB-nél tevékenységi engedélyének visszaadását, egyúttal jelezve azt is: nem kíván kereskedelmi bankká alakulásra vonatkozó működési engedélyt benyújtani a jegybankhoz. Azzal, hogy az MNB visszavonta a hitelszövetkezet tevékenységi engedélyét, automatikusan megszűnt annak tagsága is a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetében.

A Magyar Vidék Hitelszövetkezet még 2014 októberében valamennyi, az ügyfeleivel szembeni kötelezettségvállalását (így ügyfélbetéteit) átruházta egy másik piaci szereplő számára, illetve szinte teljes egészében átruházta hitelköveteléseit is. A hitelszövetkezet így jelen pillanatban érdemi üzleti tevékenységet már nem folytat. Mindezek miatt az engedély-visszavonás kapcsán nincs szükség betétesek kártalanítására az intézménynél.

Az MNB az engedély-visszavonásról ma közzétett határozatában 2014. december 19-től felügyeleti biztos kirendeléséről döntött a hitelszövetkezethez. A felügyeleti biztos ma átvette a szövetkezeti hitelintézet irányítását annak igazgatóságától, s az intézmény végelszámolásának elrendeléséig gondoskodik a megfelelő működésről.

Magyar Nemzeti Bank