Az MNB 2014. december 18-án a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény 17. § (1) bekezdése alapján elrendelte az MKB Bank Zrt. szanálását, és a 84. § (1) bekezdés b) pontja alapján átvette a Bank feletti tulajdonosi és igazgatósági jogkörök gyakorlását, valamint a 93. § (1) bekezdése alapján szanálási biztosokat rendelt ki.

A tulajdonos döntése értelmében a Magyar Állam átadta, az MNB pedig átvette az MKB Bank tulajdonosi jogainak gyakorlását. A hitelintézet a döntéstől függetlenül továbbra is állami tulajdonban marad. Az MKB csoport jelenlegi tőke és likviditási helyzete kielégítő, ugyanakkor a bankcsoport jelentős veszteséget termel, így a szükséges átalakítások felgyorsítása érdekében – a Pénzügyi Stabilitási Tanács döntései alapján - az MNB a leányvállalatokra is kiterjedően újjászervezi a hitelintézetet, összhangban a menedzsment által korábban meghirdetett célokkal.

A jegybank az intézményi szerkezetátalakítás során ésszerűsíti a banki folyamatokat, valamint azonosítja és leválasztja az MKB csoportról a rossz portfolióelemeket, annak érdekében, hogy az MKB Bank versenyképes, ismert és elismert, számottevő növekedési potenciállal, minőségi eszközökkel és hitelállománnyal rendelkező hitelintézetként működhessen tovább.

                                                                                                                      Magyar Nemzeti Bank