A Magyar Nemzeti Bank küldetése, hogy az árstabilitás elérésével és fenntartásával, illetve elsődleges célját nem veszélyeztetve a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartásával, valamint a jegybankkal szemben megnyilvánuló közbizalom erősítésével hozzájáruljon a társadalmi jóléthez, és kiszámítható környezetet biztosítva támogassa a gazdaság tartós és fenntartható növekedését. A jegybank elkötelezett abban, hogy a gazdálkodásában is megnyilvánuló függetlensége alapján eredménye terhére a közjót szolgálja és társadalmi felelősségvállalási programja keretei között támogatásokat nyújtson.

A jegybanktörvény alapján az MNB felügyeleti tevékenysége körében kiszabott bírságokból származó bevételei a jogszabályban nevesített célokra, azaz: közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés támogatására; közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatások elősegítésére; a pénzügyi kultúra erősítésére, a pénzügyi tudatosság fejlesztésére, valamint alapítványi támogatásra és karitatív célokra használhatóak fel. Az MNB társadalmi felelősségvállalási törekvéseit alátámasztja a központi bankok nemzetközi gyakorlata: számos európai jegybank több évtizedes múltra visszatekintve ugyancsak támogat össztársadalmi, közösségi és karitatív célokat.

Alapokmánya és társadalmi felelősségvállalási programja értelmében a jegybank kiemelt célja, hogy fejlessze a hazai pénzügyi kultúrát, a rendelkezésére álló eszközökkel segítse a magyarországi közgazdasági oktatást, a pénzügyi műveltség szélesítését. Az MNB Pallas Athéné Közgondolkodási Programja fókuszában a művelődés, az oktatás, a tudomány támogatása és fejlesztése áll. A jegybank e program szervezeti kereteként hozta létre Pallasz Athéné alapítványait, a célok megvalósításához alapítói vagyont, a működéshez adományt, támogatást és infrastruktúrát biztosított. A Pallas Athéné alapítványok eddig több mint 200 millió forinttal támogattak kutatási képzéseket, ösztöndíjakat, tanulmányutakat, vendégkutatókat, konferenciákat, előadásokat, szakmai versenyeket, cikk, tanulmány és könyv megjelentetéseket, doktori iskolákat, egyetemeket, diákszervezeteket.

A jegybank CSR programjához kapcsolódóan kiemelt szerep jut a pénzügyi fogyasztóvédelem erősítésének. A pénzügyi felügyeleti tevékenység jegybanki integrációja óta az MNB határozottan lép fel a fogyasztói jogok érvényesítésért, erősödött a piacfelügyeleti aktivitás. A jegybanki fogyasztóvédelemben a jogszabályok betartásán túl az MNB a „fair” pénzügyi szolgáltatói magatartást is kikényszeríti, súlyt helyezve a kiszolgáltatott fogyasztói csoportok fokozott védelmére. A pénzügyi tudatosság fejlesztése, a tájékoztató tevékenység megerősítése mellett az MNB a fogyasztói panasztételi lehetőséget ügyfélszolgálatán túl a megyeszékhelyek kormányablakaira is kiterjesztette. A fogyasztói tudatosság erősítését segíti a Pénzügyi Tanácsadó Irodahálózat, illetve a jelenleg kiépülő, a jegybank által pályázati rendszerben támogatott Civil Háló is.

A pénzügyi kultúra erősítését szolgálja az új, közérthető panasztételi nyomtatvány kiadása, valamint az MNB Pénzügyi Navigátor elnevezésű tájékoztató kiadványsorozata. Összesen 40, országosan elérhető tájékoztató kiadvány jelenik meg folyamatosan, több millió példányban. Az MNB pályázatán húsz nonprofit civil szervezet közel 78 millió forintot nyert el a fogyasztói tudatosság és jogérvényesítés támogatására, a pénzügyi kultúra fejlesztésére.

Az MNB lehetőségeihez mérten szerepet vállal az értékteremtésben, a nemzeti értékek, a szellemi és kulturális örökség megőrzésében (így például stratégiai együttműködés az Operaház-Erkel Színházzal és a Művészetek Palotájával), valamint a szakemberképzés, tudományos tevékenység támogatásában (így például stratégiai együttműködés a Magyar Közgazdasági Társasággal).

Karitatív célú adományozásaival a jegybank hozzájárul a hátrányos helyzetű csoportok életminőségének, esélyegyenlőségének javításához, valamint a rendkívüli élethelyzetek okozta nehézségek enyhítéséhez (így például Csodalámpa Alapítvány, Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatása). Az MNB társadalmi felelősségvállalási programja részeként, stratégiai együttműködések keretében idén 642 millió forintot fordított a nemzeti kultúra támogatására, értékteremtésre, rendezvények szervezésére, szakemberképzésre, tudományos tevékenységre, tudományos és szakmai szervezetek segítésére, pénzügyi ismeretterjesztésre, karitatív és jóléti támogatásokra.

Az MNB társadalmi felelősségvállalási programjáról és annak eredményeiről további információk a jegybank honlapján olvashatók.

Magyar Nemzeti Bank