Az MKB csoport tőke és likviditási helyzete kielégítő, ugyanakkor a bankcsoport jelentős veszteséget termel. A szükséges átalakítások felgyorsítása miatt a magyar állam ezért átadta, az MNB pedig – a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló (2014. évi XXXVII.) törvény alapján – átvette a tulajdonosi jogokat. A következő hónapokban a Magyar Nemzeti Bank intézményi szerkezetátalakítást és szignifikáns költségcsökkentést hajt végre az MKB csoportnál, ésszerűsíti a banki folyamatokat, valamint azonosítja és leválasztja a nem jövedelmező portfolió elemeket.

A portfoliótisztítás révén nagyban csökkenthető az MKB tőkeigénye és javítható a bankcsoport profitabilitása, ennek eredményeképpen az állam általi megvásárláskor elhatározott hatékonyság-javítás már rövidtávon, érezhető módon megvalósulhat. Az MNB az átalakítási programja során tehát nem él a hitelezői feltőkésítés lehetőségével, helyette portfoliótisztítást hajt végre. A jövedelmezőség javulása nem csak a Bank tőkehelyzetét, stabilitását fogja javítani, hanem hozzájárul a teljes magyar pénzügyi közvetítőrendszer hitelezési képességének helyreállításához, a növekedési fordulat megőrzéséhez és erősítéséhez.

Az MNB minden rendelkezésre álló eszközével biztosítja az átalakítási folyamat zökkenőmentességét, azaz az újjászervezésre és az átalakítási program végrehajtására úgy kerül sor, hogy az semmilyen hatással ne legyen a banki szolgáltatások folytonosságára.

Az európai uniós irányelveknek és a harmonizált magyar jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az MNB átmenetileg (előreláthatólag maximum 1 évig) irányítja az MKB csoportot és az átszervezés végrehajtására olyan professzionális szakértői csapatot bíz meg, akik az MNB teljes hatósági és szakmai ellenőrzése alatt dolgoznak majd. Az MNB az uniós kötelezettségeinek megfelelően tájékoztatja a tervezett lépésekről az érintett európai hatóságokat, köztük az Európai Központi Bankot is.

A lépéssel a Magyar Nemzeti Bank egyértelmű célja, hogy az átalakítás eredményeként, közös sikerként egy olyan hitelintézet jöjjön létre, amely versenyképes, ismert és elismert, számottevő növekedési potenciállal, minőségi eszközökkel és hitelállománnyal rendelkezik, valamint „jó gyakorlatai” révén mintaként szolgál más hitelintézetek számára.

Magyar Nemzeti Bank