A Magyar Nemzeti Bank (MNB) piacfelügyeleti eljárást folytatott le a HomeSys Media Szolgáltató Kft.-vel és a PAYWALL Media Kft.-vel (mindkettő székhelye: 1144 Budapest, Ond Vezér útja 16. 1. em. 5.) szemben annak megállapítására, hogy a FUSO Ecosystem Nyrt.-ben történt befolyásszerzésük kapcsán sérültek-e a tőkepiacról szóló törvény irányadó rendelkezései.


Az MNB a piacfelügyeleti eljárás során megállapította, hogy ? az összehangoltan eljáró ? HomeSys Media Kft. és a PAYWALL Media Kft. megsértette a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzésre irányadó jogszabályi rendelkezéseket, amikor 2013 februárjában – előbbi társaság közvetlenül, utóbbi közvetetten – 25 százalékot meghaladó mértékű befolyást szereztek a FUSO Ecosystem Nyrt.-ben.


Az MNB ma közzétett határozatában – a feltárt jogszabálysértés miatt – figyelmeztette a HomeSys Media Kft.-t és a PAYWALL Media Kft.-t, hogy a jövőben mindenkor feleljenek meg a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzésre irányadó jogszabályi rendelkezéseknek. A jegybank felszólította a társaságokat, hogy a határozat kézhezvételét követő 60 napon belül szüntessék meg a befolyásszerzésre irányadó szabályokba ütközően szerzett befolyásukat.


Az MNB megállapította továbbá, hogy a társaságok a törvénysértő módon szerzett befolyásuk megszüntetéséig semmilyen részvényesi – azaz szavazati, vagyoni és egyéb – jogukat nem gyakorolhatják a FUSO Ecosystem Nyrt.-ben. Az MNB a befolyásszerzéssel összefüggésben keletkezett nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettség elmulasztása miatt mind a HomeSys Media Kft.-t, mind a PAYWALL Media Kft.-t 5 millió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.


A bírság kiszabása során a jegybank súlyosbító körülményként értékelte, hogy a FUSO Ecosystem Nyrt. közkézhányada 56,47 százalék, s a vizsgált társaságok jogszabálysértése ismétlődő jellegű volt, illetve azt is, hogy 2013. február 13-tól több alkalommal éltek jogszabálysértő módon megszerzett befolyásukkal a FUSO Ecosystem Nyrt. közgyűlésein.

Magyar Nemzeti Bank