1.    Mi volt a jegybanki vizsgálat tárgya és milyen időszakot tekintettek át? Milyen eredménnyel zárult a vizsgálat?

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a fogyasztók védelme érdekében a pénzintézetek által 2012. januárjától 2013 év végéig terjedő időszakban a pénzforgalmi szolgáltatásokra (azaz pl. számlavezetési díj, utalási és bankkártyás költségek) vonatkozóan egyoldalúan bevezetett, ügyfelek számára hátrányos díjmódosításokat vizsgálja.

A jegybank mostani – a 2012. január 1. és 2013. december 31. között megjelent hirdetményekre vonatkozó – vizsgálatai során több jogszabálysértést tárt fel az eddig ellenőrzött pénzügyi szervezeteknél: 1. hiányzott a díjmódosításra lehetőséget adó, meghirdetett ok-lista az üzletszabályzatban vagy az általános szerződési feltételekben; 2. a kedvezőtlen szerződésmódosítást annak hatályba lépése előtt kevesebb, mint két hónappal hirdették meg; 3. a kedvezőtlen szerződésmódosítás hatályba lépése előtt két hónappal nem tájékoztatták a fogyasztókat ingyenes felmondási jogukról; 4. elmulasztották közölni az ügyfelekkel a díjmódosítás okát; 5. az egyoldalú kedvezőtlen szerződésmódosítás új díjfajta bevezetésével történt; 6. korábbi „díjmentes, ingyenes, 0 forintos” tranzakciót tettek fizetendővé, ami szintén új díj bevezetését jelenti; 7. megváltoztatták a díjszámítás módját.

2.    Milyen intézkedést hozott és melyik pénzügyi szolgáltatónál az MNB a jogsértő díjemelésekkel kapcsolatban?

Az MNB első intézkedéseként 35 hitelintézetnek (azaz banknak, takarékszövetkezetnek) megtiltotta a jogsértő magatartás folytatását, s összességében közel 1,2 milliárd forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki. Közülük 33 hitelintézetet arra is kötelezett az MNB, hogy 2014. április 30-ig fizessék vissza a jogsértéssel elvont díjakat a fogyasztóik számára.

3.    Milyen szempontok szabták meg a bírság mértékét? Soknak vagy kevésnek számítanak ezek a szankciós tételek?

Az MNB figyelembe vette a törvénysértés súlyát, fogyasztókra gyakorolt hatását, gyakoriságát, a jogsértő díjak és tranzakciók számát, illetve az azokkal sújtott fogyasztói kör nagyságát is. A jegybank valamennyi érintett pénzügyi szolgáltató esetében egységes szempontok szerint arányos bírságtételeket határozott meg. Egyes hitelintézeteknél a maximális – e tényállásoknál a törvény szerint legfeljebb 100 millió forintnyi – fogyasztóvédelmi bírsághoz közeli összeg kiszabását tartotta indokoltnak, mivel esetükben a jogsértés ügyfeleik széles körét érintette.

4.    Miért nem – az egyik friss törvénymódosítás által előírt – minimum 500 millió forint bírságot szabta ki az MNB a jogsértő pénzügyi szervezetekre?

Az MNB-ről szóló törvény egyik – az ingyenes készpénzfelvételt szabályozó „pénzügyi rezsicsökkentésről” szóló törvénnyel összefüggő – 2014 februárjában kihirdetett módosítása 2014. március 20-i hatállyal valóban bevezette a minimum 500 millió forintos büntetés kiszabásának kötelezettségét a jegybank számára. Ezt a törvénymódosítást ugyanakkor kifejezetten a havi két alkalommal, 150 ezer forint összeghatárig ingyenesen történő készpénzfelvételre vonatkozó előírások megsértésének szankcionálására vezették be, vagyis nem általában a bankszámla-szolgáltatásokkal kapcsolatos jogtalan költségmódosításokkal összefüggésben. Így a jegybank mostani intézkedéseinél ezt nem lehet alkalmazni.

A bírságok mellett szintén súlyos jogkövetkezményt jelent, hogy az MNB a jogtalanul elvont díjak visszafizetésre kötelezte az érintett pénzintézeteket.

5.    Mely pénzügyi szervezetek érintettek a most lezárt vizsgálatokban és milyen összegű bírság került megállapításra?

Összesen 1, 186 Mrd Ft fogyasztóvédelmi bírság került megállapításra az alábbi megoszlásban:

 

Pénzügyi szervezet megnevezése

Bírság összege

Bank of China (Hungária) Hitelintézet Zrt.

7 000 000 Ft

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

21 000 000 Ft

Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt.

93 000 000 Ft

CIB Bank Zrt.

44 000 000 Ft

Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe

60 000 000 Ft

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

50 000 000 Ft

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet

6 000 000 Ft

Erste Bank Hungary Zrt.

98 000 000 Ft

FHB Kereskedelmi Bank Zrt.

95 000 000 Ft

FONTANA Credit Takarékszövetkezet

25 000 000 Ft

Gránit Bank Zrt.

38 000 000 Ft

Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

35 000 000 Ft

Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet

15 000 000 Ft

Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet

2 000 000 Ft

Kis- Rába menti Takarékszövetkezet

19 000 000 Ft

Magnetissimo Pénzügyi Zrt.

12 000 000 Ft

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet

15 000 000 Ft

MKB Bank Zrt.

98 000 000 Ft

Mohácsi Takarék Bank Zrt.

12 000 000 Ft

Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet

5 000 000 Ft

Oberbank AG Magyarországi Fióktelepe

49 000 000 Ft

OTP Bank Nyrt.

60 000 000 Ft

Partiscum XI Takarékszövetkezet

31 000 000 Ft

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet

16 000 000 Ft

Rábaközi Takarékszövetkezet

15 000 000 Ft

Raiffeisen Bank Zrt.

98 000 000 Ft

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

9 000 000 Ft

Rum és Vidéke Takarékszövetkezet

26 000 000 Ft

Savaria Takarékszövetkezet

28 000 000 Ft

Sopron Bank Burgenland Zrt.

21 000 000 Ft

Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

10 000 000 Ft

Szabolcs Takarékszövetkezet

15 000 000 Ft

Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet

8 000 000 Ft

Szigetvári Takarékszövetkezet

23 000 000 Ft

Tisza Takarékszövetkezet

27 000 000 Ft

6.    Mire fordítja az MNB a kiszabott bírságokból befolyó bevételeket?

A jegybank működéséről szóló törvény szigorúan korlátozza a bírságbevételek felhasználását (nemcsak a fogyasztóvédelmi, hanem az egyéb bírságokét is) az MNB számára. E pénzek így kizárólag közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés támogatására; közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatások elősegítésére; a pénzügyi kultúra erősítésére, terjesztésére, a pénzügyi tudatosság fejlesztésére, valamint e célok elősegítésére, különösen a kapcsolódó oktatási és kutatási infrastruktúra fejlesztésére; alapítványi támogatásra, valamint karitatív célra fordíthatók.

7.    Miért pont ezzel a 35 pénzügyi szervezettel szemben hozott intézkedést a jegybank? Másokat miért nem vizsgáltak?

A jegybank másokat is vizsgál. A most megbüntetett hitelintézeteknél az MNB már vizsgálatai első körében jogsértésekre bukkant. A jegybank ugyanakkor folytatja a többi hitelintézet ellenőrzését is, azoknak a 2012-től meghirdetett pénzforgalmi hirdetményeire, s az ezek nyomán ténylegesen életbe léptetett díjakra vonatkozóan. Mintegy 120 szervezet esetében szükséges még a vizsgálat lefolytatása, az MNB a feladatot folyamatosan végzi.

8.    Ezekkel az intézkedésekkel az MNB le is zárja a jogsértő díjemelések, egyoldalú kedvezőtlen szerződésmódosítások témakörét? Többet nem vizsgálódnak?

De igen, amennyiben az MNB az eljárás lefolytatására indokot adó adatokat tár fel. Emellett a határozatban előírt visszatérítés megtörténtét is ellenőrizni fogja az MNB.

9.    Hány fogyasztónak, milyen összegben, milyen időszakra vonatkozóan és meddig kell a jogtalanul felszámított díjtöbbletet visszafizetniük a szolgáltatóknak a fogyasztók számára?

Pontos adatok egyelőre nincsenek, de a jegybank becslése szerint több százezer fogyasztó számára tízmilliárdos nagyságrendű összeget kell visszafizetniük a hitelintézeteknek. Az MNB bírsághatározataiban arra is kötelezte a hitelintézeteket, hogy név szerint azonosítsák a jogtalan díjelvonásokkal sújtott fogyasztóikat, számítsák ki, hogy egyenként mekkora többletköltséget róttak ki rájuk díj- és költségemelésekkel, és 2014. április 30-ig fizessék is vissza valamennyi fogyasztó részére ezt a pénzt.

10.    A pénzügyi szolgáltatók azon fogyasztóknak is kötelesek visszafizetni a jogtalanul elvont díjakat, akik szerződése időközben (bármilyen ok miatt) megszűnt?

Igen, amennyiben a jogsértő díjelvonás időszakában szerződésben álltak velük.

11.    A fogyasztóknak kell kezdeményezniük a tőlük jogtalanul elvont díjak visszafizetését pénzügyi szolgáltatójuknál, illetve nekik van bármi más teendőjük?

Nem, az összeg kiszámítása és a fogyasztóknak való visszajuttatása az érintett hitelintézetek feladata, a fogyasztóknak ennek kapcsán semmit sem kell tenniük. Az MNB határozataiban arra is kötelezte az érintett hitelintézeteket, hogy mindezek teljesítéséről 2014. május 15-ig részletesen számoljanak be az MNB részére.

12.    A hazai jogszabályok teljes mértékben kizárják a folyószámla-szolgáltatásoknál (pl. számlavezetési díj, utalási és bankkártyás költségek) az egyoldalú kedvezőtlen szerződésmódosítást a pénzügyi szolgáltatók számára? Soha semmilyen körülmények között nem emelhetnek a díjakon?

Nem zárják ki, ugyanakkor garanciális jellegű jogszabályi előírásoknak meg kell felelnie a pénzügyi szolgáltató eljárásának. A hitelintézeti és a pénzforgalmi törvények szabják meg a díjmódosítások korlátait, egyebek közt azt, hogy a keretszerződés módosításokat azok hatályba lépése előtt legalább két hónappal közölni kell a fogyasztókkal, meglévő szerződéseknél új díjat vagy költséget nem lehet bevezetni, és nem lehet megváltoztatni a szerződésben meghatározott számítási módot sem. Olyan tájékoztatást kell nyújtani, hogy az ügyfelek ez alapján meg tudják állapítani, hogy melyik kamat-, díj- vagy költségelem milyen mértékben változik. Az ügyfelek számára elérhetővé kell tenni a módosítás okait is. A pénzügyi szolgáltatóknak arról is tájékoztatniuk kell a fogyasztókat, hogy a számukra kedvezőtlen szerződésmódosítás életbe lépésének napjáig díjmentesen felmondhatják a pénzforgalmi szerződést.

MAGYAR NEMZETI BANK