Az MNB határozatban állapította meg, hogy a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet megsértette a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvénynek a fogyasztónak minősülő ügyfelek díj- és költségmentes, valamint egyértelmű és pontos tájékoztatását és a velük kötött keretszerződés módosítását, valamint a pénzforgalmi számla megnyitását érintő rendelkezéseit. Megsértette továbbá a pénzforgalom lebonyolításáról szóló MNB rendeletnek az ügyfél fizetési számláján jóvá nem írható fizetési műveletek visszautasítására, az ügyfelek fizetési számláján a jóváírási értéknap alkalmazására és az ügyfelek javára beérkező fizetési műveletek összegének az ügyfelek haladéktalan rendelkezésére bocsátására vonatkozó előírásait.

A jegybank ma közzétett határozatában kötelezte a takarékszövetkezetet, hogy a pénzforgalmi törvényben és az MNB rendeletben foglaltaknak való megfelelés érdekében, megfelelő dokumentumokkal igazoltan legkésőbb 2015. január 31-ig tegye meg a szükséges intézkedéseket és azt követően folyamatosan biztosítsa a nevezett jogszabályok rendelkezéseinek betartását.  

A jogsértésekre tekintettel a jegybank 10 millió forint összegű bírság megfizetésére is kötelezte a takarékszövetkezetet. Az intézkedés oka, hogy a takarékszövetkezet által elkövetett jogszabálysértéseket részben az intézmény rendszereibe, illetve folyamataiba épített hibák okozták, valamint egyes szabályszegések nagy számú ügyfelet és fizetési műveletet érintettek, illetve évek óta változatlan tartalmú jogszabályi előírásokat  sértettek.

A jegybank a pénzforgalmi ellenőrzési tevékenység során kiemelten veszi figyelembe az ügyfelek jogainak megsértését. A fizetési lánc két végén álló ügyfelek ugyanis a fizetést illetően nem feltétlenül érintkeznek közvetlenül egymással, így eltérő információjuk van a fizetési műveletek lebonyolításáról, bizonyos adatokkal pedig egyáltalán nem rendelkeznek. A jegybank éppen ezért különösen fontosnak tartja a pénzforgalmi szabályok betartásának ellenőrzését, elítél minden jogszabályszegést és ennek megfelelően a továbbiakban is kellő szigorral fog fellépni a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó intézmények ellenőrzése során.

 Magyar Nemzeti Bank

A Magyar Nemzeti Bank H-PIF-I-B-1/2014 számú határozata a Nyúl és vidéke Takarékszövetkezetnél intézkedések alkalmazása és bírság kiszabása tárgyában