A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból célvizsgálatot folytatott le a Strategon Értékpapír Zrt.-nél a portfóliókezelési és bizományosi tevékenység, az ügyfélkövetelések védelmét biztosító értékpapír- és pénzfedezettség, az informatikai rendszer biztonságos működésének ellenőrzése céljából. A vizsgálat számos – az ügyfeleknek is jelentős érdeksérelem okozására is alkalmas – jogszabálysértést tárt fel. Bár a hiányosságok jelentős része ismert volt a társaság korábbi vezetősége előtt, azok megszüntetésére nem történtek hatékony intézkedések.

Mint a jegybank megállapította, a Strategon – bár befektetési politikájában vállalta, hogy szigorú kockázatkezelési technikát alkalmaz – nem alakított ki olyan kockázatvállalási és kockázatkezelési döntéshozatali rendet, illetve kontrollpontokat, amelyek alkalmasak lettek volna a nagyon magas kockázatot hordozó és időnként súlyos veszteséggel járó befektetési ügyletkötések kiszűrésére. Ennek eredményeként a kezelt portfóliók szélsőséges kockázati szinteket értek el.

A portfóliókezelési tevékenység kapcsán részletesen vizsgált befektetési politikák közül valamennyi dokumentum a felkínált terméket, mint modellportfóliót tüntette fel, azok nem tartalmaztak utalást az egyedi kezelésre, illetve az ezzel járó speciális kockázatokra. Ezzel szemben – alapvetően az egyedi befektetési döntések nyomán – jelentős különbségek jelentkeztek az azonos befektetési politikához tartozó ügyfelek hozamai között. Ez – a Strategon nem szerződésszerű eljárása mellett – súlyosan sértette az egyenlő elbánás követelményét.

Az értékpapír- és ügyfélszámla-vezetés kapcsán a Strategon a tranzakciókat sokszor az ügyfél kérelme vagy engedélye nélkül, fedezet hiányában hajtotta végre. Ilyenkor számos esetben szükségképpen más ügyfelek pénzeszközei jelentették a pótlólagos fedezetet. Számos tranzakciót utólagosan rögzítettek a nyilvántartási rendszerben, vagyis a Strategon nyilvántartásai megsértették az időrendiségre és folyamatosságra vonatkozó jogszabályi követelményeket.

Mindezek miatt az MNB 20 millió forint bírság megfizetésére kötelezte a társaságot, s figyelmeztette a jogszabályi előírások betartására. A jegybank enyhítő körülményként figyelembe vette, hogy a társaság új vezetése több feltárt hiányosságot már a jegybanki vizsgálatot megelőzően vagy annak során kijavított. Az MNB a Strategon egykori elnök-vezérigazgatóját, P. Józsefet a befektetési vállalkozás vezető állású személyének felelősségére vonatkozó jogszabályi előírás súlyos megsértése miatt 14 millió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte. Dr. P. Zoltán László, a társaság egykori felügyelő bizottsági elnöke esetében a jegybank a figyelmeztetés szankciót alkalmazta.

Az MNB a jövőben is kiemelten ellenőrzi, hogy a piaci szereplők a jogszabályoknak, s a szerződésekben foglaltaknak megfelelően végzik-e portfóliókezelési tevékenységüket. Alapvető cél, hogy ez mindenkor az ügyfelek érdekeit szem előtt tartva történjék. Kiemelten fontos az egységes és folyamatos időrendi nyilvántartások megléte, s az értékpapír- és ügyfélszámla vezetésére vonatkozó jogszabályi előírások betartatása. Ezek feladata az ügyfelek tulajdonában álló pénzeszközökkel és pénzügyi eszközökkel történő szabad rendelkezési lehetőség védelme.

Magyar Nemzeti Bank