Budapest, 2015. augusztus 27. – A román Astra Biztosító magyarországi fióktelepe köteles itthon helytállni a díjfizető ügyfelek által okozott károkért mindaddig, amíg Romániában el nem rendelik a biztosító felszámolását. A már bekövetkezett károkat érdemes mihamarabb jelezni a fióktelepnél, az MNB ugyanakkor elvárja, hogy utóbbi új ügyfélszerződéseket már ne kössön.

A romániai Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító – illetve annak magyarországi fióktelepe (Astra Fióktelep) – a tevékenységi engedélyének visszavonásáról rendelkező román pénzügyi felügyeleti döntés után (Sajtóközlemény: Kettős garanciavédelem a romániai Astra Biztosító fióktelep ügyfeleinek) is változatlanul köteles teljesíteni a biztosítási szerződésekből eredő kötelezettségeit és rendezni a díjfizető ügyfelek, illetve a vétlen károsultak kárait mindaddig, amíg a román bíróság el nem rendeli a biztosító felszámolását.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) mai, az Astra Fióktelep vezetőivel történt egyeztetése nyomán is megerősíthető: a hazai fióktelep valamennyi kommunikációs csatornáján – online (www.astrabiztosito.hu), e-mailben vagy telefonon – a megszokott módon fogadja a kárbejelentéseket és kezeli az ügyfelek ügyeit.

A díjfizető ügyfelekkel szembeni károk rendezésére a biztosítónak a felszámolás elrendeléséig, illetve a román törvények előírása szerint ezt követően egy átmeneti időszakig (az ügyfélszerződések fennmaradásának időpontjáig) van kötelezettsége. Az e célra létrehozott romániai és magyar garanciaalapok csak ezt követően veszik át a kártalanítási feladatokat.

Javasolt, hogy kárigényüket mielőbb jelentsék be az Astra Fióktelephez a biztosító kárt szenvedett ügyfelei, illetve – a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) esetében – a károkozó biztosítottak mellett a vétlen károsultak is. Az MNB elvárja az Astra Fióktelepétől és a közvetítőktől, hogy ne kössenek és közvetítsenek újabb biztosítási ügyfélszerződéseket.

Célszerű, hogy az ügyfelek Astra-biztosításaikat évfordulóra felmondva más biztosítónál kössék újra, illetve maguk se kezdeményezzék új biztosítások megkötését itt. Amennyiben az Astra Fóktelep ebben együttműködik, lehetőség van a még nem lejárt évfordulójú – például kgfb – biztosítási szerződéseknek a két fél közös megegyezésével történő akár azonnali megszüntetésére is (kgfb esetében ezt szükséges összehagolni más biztosítónál ugyanezen időpontú szerződéskötéssel, különben a kieső időszakra az ügyfélnek magas fedezetlenségi díjat kell fizetnie).

Az MNB a román felügyelettel és valamennyi féllel történő egyeztetésen képviseli a magyar fogyasztók érdekeit. Az ügyfelek tájékoztatása érdekében a jegybank rövidesen a legfontosabb kérdéseket és válaszokat összefoglaló fogyasztóvédelmi tájékoztatót jelentet meg honlapján a témában.

Magyar Nemzeti Bank