Budapest, 2015. október 14. Mint az MNB korábbi közleményei alapján is ismeretes, a román pénzügyi felügyelet súlyos tőkehelyzete miatt fizetésképtelenné nyilvánította a Societatea Comerciala de asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosítót (ASTRA Biztosító), visszavonta tevékenységi engedélyét, s kezdeményezte annak felszámolását.

Az ASTRA Biztosító a honlapján is megjelentettek szerint 2015. szeptember 14. napjától a biztosító, illetve annak magyarországi fióktelepe nem fogad új kárbejelentést, a már bejelentett károknál nem indítja meg a kárfelvételt. Ezzel egyidőben a fióktelep a kártérítési igények kifizetését is felfüggesztette, azokat nem teljesíti.

A fentiek alapján megvalósultak azok a feltételek, amelyeket 2015. október 7-én kihirdetett és másnap hatályba lépett, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással (kgfb) összefüggésben egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXLVII. törvény a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) – mint a Kártalanítási Számla kezelője – általi kifizetések feltételéül szabott. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a honlapján a mai nappal közzétette a törvény által előírt tájékoztatót. A Kártalanítási Számla kezelője köteles megtéríteni az ASTRA-károsultak részére a még meg nem térített, jogalapjában és összegszerűségében dokumentumokkal alátámasztott kárigényeket.

Fontos, hogy az elfogadott törvény szerint a Kártalanítási Számla kezelője csak erre irányuló igény benyújtása esetén térít. A kárigényt tehát azoknak a károsultaknak is ismételten be kell nyújtaniuk, akik ezt korábban már megtették az ASTRA Biztosító hazai fióktelepénél, esetleg a román garanciaalapnál. Ezeket a megtérítés iránti igénybejelentéseket a károsultak a MABISZ honlapján feltüntetett módon (www.mabisz.hu), illetve az alábbi helyen és nyomtatványok kitöltésével tehetik meg:

Magyar Biztosítók Szövetsége

Cím: 1062 Budapest, Aradi u. 65-67. Központi telefonszám: (+36 1) 802-8400
Levelezési cím: MABISZ ESZE Kárügyintézés telefax: (+36 1) 802-8499
1381 Budapest 62., Pf. 1297

E-mail: mabiszesze@mabisz.hu Kárbejelentés: astrakar@mabisz.hu

Az Astra biztosító kgfb biztosítottjai által okozott – személyi, gépjármű- és egyéb vagyoni – károkhoz kapcsolódó megtérítési igény bejelentésének nyomtatványai egységes nyomtatványok, mind az új károk bejelentéséhez, mind az Astra biztosító részére korábban már bejelentett károkhoz kapcsolódóan alkalmazandóak, és a sajtóközlemény mellékleteként letölthetőek.

A törvény értelmében az ASTRA Biztosító a kártérítési igények fennállásának, valamint jogalapjának és összegszerűségének megállapítása érdekében – a törvény hatályba lépését követő három munkanapon belül – köteles a nála bejelentett, még ki nem elégített ASTRA kártérítési igényekre vonatkozó adatokat és okiratokat vagy azok másolatát, valamint a károkozás időpontjában a biztosítási fedezet meglétére vonatkozó igazolást a Kártalanítási Számla kezelője részére átadni.