A Magyar Nemzeti Bank a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvénynek – a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggésben egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXLVII. törvény (Törvény) 5. § (1) bekezdése és 11. §-a alapján – 2015. október 8. napjával hatályba lépett 36. § (6b) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbi tájékoztatást adja.

Mint az MNB korábbi közleményei alapján is ismeretes, a román pénzügyi felügyelet súlyos tőkehelyzete miatt fizetésképtelenné nyilvánította a Societatea Comerciala de asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosítót, visszavonta tevékenységi engedélyét, s kezdeményezte annak felszámolását. Az Astra Biztosító honlapján is megjelentettek szerint 2015. szeptember 14. napjától az Astra Biztosító, illetve a magyarországi fióktelep nem fogad új kárbejelentést, a már bejelentett károknál nem indítja meg a kárfelvételt. Ezzel egyidőben a fióktelep a kártérítési igények kifizetését is felfüggesztette, azokat nem teljesíti.

A fentiek alapján megvalósultak azok a feltételek, amelyeket a Törvény a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) – mint a Kártalanítási Számla kezelője – általi megtérítések feltételéül szabott. A Kártalanítási Számla kezelője köteles megtéríteni az Astra károsultak részére a még meg nem térített, jogalapjában és összegszerűségében dokumentumokkal alátámasztott kárigényeket. A Törvény 5. § (1) bekezdése értelmében a Kártalanítási Számla kezelője csak erre irányuló igény benyújtása esetén térít. Ezeket a megtérítés iránti igénybejelentéseket a károsultak a MABISZ honlapján feltüntetett módon (www.mabisz.hu), illetve az alábbi helyen és nyomtatványok kitöltésével tehetik meg:

Magyar Biztosítók Szövetsége

Cím: 1062 Budapest, Aradi u. 65-67. Központi telefonszám: (+36 1) 802-8400
Levelezési cím: MABISZ ESZE Kárügyintézés telefax: (+36 1) 802-8499
1381 Budapest 62., Pf. 1297

E-mail: mabiszesze@mabisz.hu Kárbejelentés: astrakar@mabisz.hu

Az Astra biztosító kgfb biztosítottjai által okozott – személyi, gépjármű- és egyéb vagyoni – károkhoz kapcsolódó megtérítési igény bejelentésének nyomtatványai egységes nyomtatványok, mind az új károk bejelentéséhez, mind az Astra biztosító részére korábban már bejelentett károkhoz kapcsolódóan alkalmazandóak, és a tájékoztató mellékleteként letölthetőek.

A Törvény értelmében az Astra Biztosító a kártérítési igények fennállásának, valamint jogalapjának és összegszerűségének megállapítása érdekében – a törvény hatályba lépését követő három munkanapon belül – köteles a nála bejelentett, még ki nem elégített Astra kártérítési igényekre vonatkozó adatokat és okiratokat vagy azok másolatát, valamint a károkozás időpontjában a biztosítási fedezet meglétére vonatkozó igazolást a Kártalanítási Számla kezelője részére átadni.