A Magyar Nemzeti Bank (MNB) piacfelügyeleti eljárása nyomán megállapította, hogy a budapesti CFD Markets Kft. a ciprusi székhelyű Safecap Ltd., illetve a brit Go Markets UK (korábban Vantage FX UK) – egyébként határon átnyúló szolgáltatásnyújtásra jogosult - társaságok részére bejelentés hiányában, jogosulatlanul befektetési szolgáltatásra vonatkozó függő ügynöki (meghatalmazotti) tevékenységet végzett. A CFD Markets Kft. ugyan szerepel a hazai felügyeleti függő ügynöki nyilvántartásban, ám esetében megbízót nem rögzítettek, így a társaság – megbízó hiányában - közvetítői tevékenység végzésére ténylegesen nem jogosult.

Mint a jegybank piacfelügyeleti eljárása feltárta, a CFD Markets Kft. – aktív ügyfélszerzési közreműködésének köszönhetően – legalább 240 hazai befektető számára teremtett lehetőséget élő kereskedési számla megnyitására online deviza, CFD és árutőzsdei termékekkel való kereskedésre az érintett befektetési szolgáltatóknál. A hazai társaság díjazása az ügyfelek számához igazodott, így érdekelt volt minél több befektető közvetítésére partnerei számára.

Az MNB ma közzétett határozatában azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a CFD Markets Kft. bejelentés hiányában függő ügynöki tevékenységet végezzen, s a feltárt jogsértés miatt 90 millió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére is kötelezte a társaságot.

Mint arra az MNB már többször felhívta a befektetők figyelmét, az elmúlt években egyre nagyobb mértékben terjedtek el az online - jellemzően többszörös tőkeáttételű forex és CFD ügyletek kötését lehetővé tévő - kereskedési platformok. A tőkeáttétel a kis piaci árfolyammozgások hatását nagymértékében felerősíti, így a piaci mozgások felnagyítása következtében a befektetők akár a befektetett tőkéjük többszörösét is rendkívül gyorsan elveszíthetik. Az ilyen típusú ügyletek kötése tehát még a megfelelő jogosultságokkal bíró, az Európai Unióban székhellyel rendelkező szolgáltatók vonatkozásában is jelentős kockázatokkal jár, különös tekintettel arra, hogy a határon átnyúló szolgáltatást nyújtó társaságokra a bejegyzés helye szerinti ország jogszabályi környezete vonatkozik.

Az online platformot működtető szolgáltatók esetén ugyanakkor gyakori, hogy az Európai Unión (EU) kívüli, jellemzően off-shore területen kerülnek bejegyzésre, ahol a jogszabályi követelmények jóval megengedőbbek, így kevésbé védik a befektetők érdekeit. Az ilyen, off-shore területen bejegyzett, jellemzően a megfelelő engedélyekkel nem rendelkező szolgáltatók nem tartoznak az MNB felügyelete alá, és a befektetők jogi érdekérvényesítési lehetősége még az EU-ban székhellyel rendelkező és határon átnyúló szolgáltatást nyújtó társaságokhoz viszonyítva is rendkívül korlátozott. Mindezek miatt az ezen társaságok által kínált termékek és szolgáltatások különösen nagy kockázatot hordoznak.

A pénz- és tőkepiac átlátható működésének tehát alapvető biztosítéka, hogy az itt tevékenykedő személyek, illetve a hozzájuk kapcsolódó közvetítők csak a jogszabályban meghatározott formai keretek között működjenek. Ha a piaci szereplők vagy a hatóság számára nem egyértelműek a közvetítői viszonyok, a befektetési szolgáltatási tevékenység hatékony felügyelete már akkor is jelentősen sérül, ha e közvetítői viszonyok egyébként a megfelelő engedélyek birtokában működő társaságokhoz kapcsolódnak.

A pénzügyi szervezetek által végzett tevékenységek - e szervezetek ügyfeleinek védelme érdekében - itthon engedélyhez vagy bejelentéshez kötöttek. A befektetési döntés előtti tájékozódás azért is különösen fontos, mert az engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató az általa igénybe vett, az MNB felé bejelentett közvetítő tevékenységért teljes felelősséggel tartozik. Hangsúlyosan ajánlott tehát, hogy a fogyasztók minden, pénzügyi szervezettel történő szerződéskötés előtt az MNB honlapján, a www.mnb.hu/felugyelet/piacfelugyelet/befektetoi-figyelmeztetesek adatbázisban előzetesen tájékozódjanak az adott piaci szereplő tevékenységének jogszerűségéről.


Magyar Nemzeti Bank

Határozat