A Fővárosi Törvényszék 2015. május 28-i nem jogerős ítéletében teljes egészében érvénytelennek minősítette a Magyar Cetelem Bank Zrt.-nek, május 29-i nem jogerős ítéletében az AEGON Magyarország Hitel Zrt.-nek, június 2-án pedig a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezetnek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közérdekű kereseteiben kifejtett álláspontja szerint tisztességtelen szerződéses kikötéseit.

Az MNB törvényi felhatalmazás alapján azért adott be közérdekű kereseteket, hogy a bíróság állapítsa meg: a perrel érintett intézmények 2010. november 26-át követően közzétett, fogyasztókkal megkötött forint vagy deviza alapúnak nem minősülő deviza hitel- vagy kölcsönszerződéseinél, pénzügyi lízingszerződéseinél alkalmazott általános szerződési feltételei (ÁSZF) vagy a korábban közzétett ÁSZF-ek ezt követő módosításai – tehát a keresetekben kifogásolt, az ügyfelekkel szemben hátrányos egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő kikötések – tisztességtelenek, s ezért érvénytelenek. Az érvénytelen kikötésen alapuló egyoldalú emelés miatt a pénzügyi intézményeknek elszámolási kötelezettsége keletkezik valamennyi olyan fogyasztó esetében, amelyeknél az adott kikötést alkalmazták. Az eljárást tehát az érintett ügyfeleknek nem kell külön kérniük, azokat a fogyasztók nevében indítja el a jegybank.

Az MNB korábban adatszolgáltatást kért be valamennyi érintett pénzügyi intézménytől arra vonatkozóan, azoknál sor került-e 2010. november 27. és 2014. július 19. között egyoldalú kamat-, díj- vagy költségemelést eredményező szerződésmódosításra. Ez alapján a jegybank 16 intézmény esetében döntött a közérdekű per megindításáról. Időközben azonban az MKB-Euroleasing Autóhitel Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. és az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. – más, korábban így határozó pénzügyi intézményekhez hasonlóan – úgy döntött: önkéntesen alávetik magukat az adott időszakra és hiteltípusokra vonatkozó, a fogyasztókkal szembeni elszámolásnak. Így a keresetekkel érintett intézmények száma 14-re csökkent.

Ha utólagosan – 2016. december 31-ig megindított eljárásában – olyan információ jut az MNB birtokába, amely szerint valamelyik pénzügyi intézmény valótlanul nyilatkozott arról, hogy nem emelt egyoldalúan kamatot, díjat, költséget, a jegybank kötelezni fogja az érintett intézményt a perindításhoz szükséges kivonatok benyújtására, és utólagosan közérdekű pert indíthat ezen piaci szereplővel szemben.

Melléklet: Az MNB közérdekű keresetei kapcsán érintett intézmények


1.AEGON Magyarország Hitel Zrt.

2.BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

3.CIB Bank Zrt.

4.CIB Lízing Zrt.

5.Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe

6.FHB Jelzálogbank Nyrt.

7.FHB Kereskedelmi Bank Zrt.

8.Magyar Cetelem Bank Zrt.

9.OTP Bank Nyrt.

10.OTP Jelzálogbank Zrt.

11.Örkényi Takarékszövetkezet

12.SOPRON BANK BURGENLAND Zrt.

13.UCB Ingatlanhitel Zrt.

14.Zalavölgye TakarékszövetkezetMagyar Nemzeti Bank