Budapest, 2015. november 19. – A Németországban bejegyzett, MNB által nem felügyelt Timberland Capital Magyarországon folytatott tevékenysége kapcsán az MNB kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező német felügyeleti hatóság intézkedését.

A közelmúltban számos, egymástól független jelzés érkezett a Magyar Nemzeti Bankhoz(MNB), amelyek szerint a Németországban bejegyzett Timberland Capital Management GmbH (Timberland Capital) úgynevezett nyereség-részesedési jogokat értékesít magyarországi befektetők részére.

Az MNB ingyenes, nyilvánosan elérhető nyilvántartása szerint a Timberland Capital németországi székhelyű befektetési vállalkozás, amely itthon – határon átnyúló szolgáltatás keretében – kizárólag megbízás felvétele és továbbítása, megbízás végrehajtása az ügyfél javára, továbbá portfóliókezelés, valamint befektetési tanácsadás befektetési szolgáltatási tevékenységek végzésére jogosult. Ezek felügyeletét azonban nem az MNB, hanem a német felügyeleti hatóság, a Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) látja el.

A „nyereségrészesedési jog” (németül: Genußrecht) a hatályos magyar jogszabályok által nem ismert jogintézmény. A befektetők számára kiemelt kockázatot jelent az, hogy a határon átnyúló tevékenység keretében szolgáltatást nyújtó intézmények felügyeletét a pénzügyi intézmény székhely szerinti felügyelete látja el. A befektetőknek esetlegesen a Timberland Capitalt érintő kérelmeikkel, panaszaikkal így nem az MNB-hez, hanem a BaFin-hoz kell fordulniuk.

A Timberland Capital magyarországi tevékenysége – így különösen a nyereségrészesedési jogok hazai értékesítése – felveti a befektetési vállalkozásra vonatkozó jogszabályok megsértésének gyanúját. Ezért az MNB – a vonatkozó európai uniós irányelv, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően – hivatalból értesítette a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságot és kezdeményezte a BaFin eljárását.

A BaFin jogosult megítélni, hogy a Timberland Capital magyarországi tevékenysége a társaság által jogszerűen nyújtható befektetési szolgáltatások keretei között marad-e.

Az MNB-hez érkezett jelzések alapján a Timberland Capital vélhetően Magyarországon közvetítői hálózatot működtet. A pénz- és tőkepiac átlátható működésének alapvető biztosítéka, hogy a Magyarországon tevékenykedő személyek, illetve a hozzájuk kapcsolódó közvetítők mindenkor a jogszabályban meghatározott formai keretek között működjenek. Az MNB így az alábbiakra hívja fel a társasággal esetlegesen együttműködő közvetítők figyelmét.

Amennyiben a BaFin megállapításai szerint a Timberland Capital jogszerűen végzi magyarországi tevékenységét, a társaság részére közvetítői tevékenység akkor is kizárólag a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a függő ügynöki kapcsolat MNB-nek megtett bejelentését követően végezhető. Felhívjuk a figyelmet, hogy az MNB függő ügynöki nyilvántartása nem tartalmaz bejelentett kapcsolatot magyarországi közvetítő, mint megbízott, és a Timberland Capital, mint megbízó között, így nagy valószínűséggel bármely közvetítői tevékenységet végző ügynök jogszabályellenesen jár el. Ha a BaFin megállapításai alapján a Timberland Capital magyarországi tevékenységét esetlegesen a vonatkozó engedélyein túlterjeszkedve, vagy azok nélkül végzi, úgy a részükre bejelentés hiányában végzett közvetítői tevékenység is súlyosabb megítélés alá esik.

Magyar Nemzeti Bank