A Magyar Nemzeti Bank (MNB) fogyasztóvédelmi vizsgálata során újabb három pénzügyi intézménynél, az AEGON Magyarország Hitel Zrt.-nél, az UCB Ingatlanhitel Zrt.-nél és az MKB Bank Zrt.-nél állapított meg mulasztást a deviza alapú hitel és lízingszerződésekkel kapcsolatos elszámolások késedelmes, a jogszabályi határidőn túli megküldésével összefüggésben.

A jogszabálysértés alapján az MNB ma publikált határozataiban arra kötelezte az UCB Ingatlanhitel Zrt.-t és az MKB Bank Zrt.-t, hogy elszámolási kötelezettségének haladéktalanul tegyenek eleget. Az elszámolási értesítőket 4 610 fogyasztónak késve kiküldő UCB Ingatlanhitel Zrt.-vel szemben 2,5 millió forint, míg az MKB Bank Zrt.-vel szemben – amely 9 200 levelet egy nap, további 1 796 értesítőt pedig hosszabb idejű késéssel postázott – 4 millió forint bírságot rótt ki. Az AEGON Magyarország Hitel Zrt. számára – amely időben kiküldte az értesítőket, ám hibás vonalkód miatt 2 984 levelét nem lehetett kézbesíteni – összességében 1 millió forint bírság kiszabása történt meg.

A jegybanki szankciók alkalmazására a feltárt jogsértések jellegére és súlyosságára tekintettel került sor. Azok mértékének megállapítása során az MNB a késedelem és a mulasztással érintett szerződések számát, valamint a jogsértés egyedi jellemzőit vette figyelembe.

A jegybank az elszámolás maradéktalan végrehajtása érdekében 2015 februárja óta valamennyi érintett pénzügyi intézményre kiterjedő témavizsgálatot folytat, amelynek során kiemelt figyelmet fordít a megfelelő fogyasztói tájékoztatásra. Hiányosság, a jogszabályok megsértésének észlelése esetén az MNB a továbbiakban is azonnal és határozottan fellép azok megszüntetése érdekében.

Mint emlékezetes, a jegybank korábban a Banif Plus Bank Zrt.-vel szemben szabott ki 18 millió forint bírságot amiatt, hogy e pénzügyi intézmény 35 500 darab szerződése kapcsán mulasztotta el a jogszabályi határidő végéig, s ezt követően is hosszú időszakon át megküldeni az elszámolásokat a fogyasztók részére.

A pénzügyi intézményeknek a deviza alapú kölcsönöknél az elszámolást 2015. március 1. és április 30. között kellett postára adniuk a fogyasztók részére. E véghatáridő alól csak az az eset képez kivételt, ha az adott pénzügyi intézmény – szerződési feltételek tisztességességének megállapítása iránt indított – bírósági pere 2015. március 1-ig nem zárult le. Ebben az esetben ugyanis az elszámolás megküldésének határideje a per befejezésétől számított 60. nap.

Magyar Nemzeti Bank

Kapcsolódó határozatok