Budapest, 2016. november 9. – Az MNB mától visszaállította a NORDTELEKOM részvények tőzsdei kereskedését, mivel a kibocsátó eleget tett a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Mint ismeretes, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) folyamatos felügyelési tevékenysége során megállapította, hogy a NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyrt. (NORDTELEKOM Nyrt.) annak ellenére sem készített összevont (konszolidált) éves beszámolót, hogy egy 100 százalékos leányvállalattal rendelkezik, és így anyavállalatnak minősül. A NORDTELEKOM Nyrt. helytelenül értelmezte a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, a kibocsátó által hivatkozott kivételszabály ugyanis a tőzsdén jegyzett társaságokra nem alkalmazható. A NORDTELEKOM Nyrt. tehát – a számvitelről szóló törvény vonatkozó előírásai ellenére – nem rendelkezett a kibocsátó legfőbb szerve által elfogadott – az éves jelentés részét képező – konszolidált éves beszámolóval.

A feltárt jogsértés miatt a megfelelő éves jelentések közzétételéig a jegybank 2016. június 17-től felfüggesztette a NORDTELEKOM részvények kereskedését a Budapesti Értéktőzsdén, és a kibocsátót 5 millió forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

Tekintettel arra, hogy a NORDTELEKOM időközben közzétette a jogszabályi előírásoknak megfelelő éves jelentéseit, az MNB a tőkepiacról szóló törvény alapján intézkedett az érintett értékpapírok tőzsdei kereskedésének visszaállításáról.

Az MNB felhívja a befektetők figyelmét, hogy a könyvvizsgáló a kibocsátó konszolidált éves beszámolóját korlátozott záradékkal látta el. A vonatkozó rendelkezések értelmében a könyvvizsgáló korlátozott záradékkal fejezi ki azon véleményét, hogy a vizsgálati hatókör korlátozása vagy a vezetéstől eltérő vélemény hatása lényeges a pénzügyi kimutatásokra. Ez azonban nem olyan átfogó jellegű, amely alapján a véleménynyilvánítás visszautasítása vagy ellenvélemény nyilvánítása válna szükségessé.

Magyar Nemzeti Bank

 

Határozat