Budapest, 2016. november 7. Az MNB folyamatosan vizsgálja a biztosítók friss és meglévő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifái meghirdetésének és alkalmazásának jogszerűségét. A meglévő biztosítójuknál szerződésüket felmondó s újrakötő, s a biztosítóhoz újonnan szerződő üzembentartók díja immár nem lehet kedvezőbb, mint a hűséges ügyfeleké. Egyes biztosítók díjtarifái akár jelentősen módosulhatnak, így a következő évi díjértesítőket célszerű alaposan elolvasni. A kgfb meglétét, a díjfizetés megtörténtét az üzembentartóknak szükség esetén igazolniuk kell.

A hazai kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) piacon idén év közepén közel 4,8 millió szerződés volt érvényben. Ezek közül már csak mintegy 1,9 millió szerződésnél esik a december 31-i naptári év végére a biztosítási évforduló. Az évközi évforduló lehetőségének jogszabályi bevezetése óta ez az arányszám folyamatosan csökken.

A 2017-re kgfb-szerződésüket átkötők számát az csökkentheti majd, hogy a kgfb-ről szóló törvény (Gfbt.) idén márciusi módosítása nyomán a biztosítók új ügyfeleiknek (beleértve a már ott lévő szerződéseiket felmondóknak, s ismét újrakötőknek) nem kínálhatnak kedvezőbb díjat, mint meglévő hűséges üzembentartóiknak. Ez alól kivétel, ha a biztosító a törvénymódosítást követően nem hirdetett meg új díjakat, s hatályos tarifájában még szerepel az új szerződők kedvezménye.

A naptári évfordulós kgfb-ügyfeleknek (üzembentartóknak) jelenlegi biztosítójuk november 11-ig küldi el 2017-re várható díjukat. Ezután december 1-jéig kell a biztosítóhoz beérkezni döntésüknek arról, hogy felmondják-e eddigi biztosítójuknál meglévő szerződésüket (ha nem küldenek felmondást a mostani biztosításuk díjfizetés esetén automatikusan tovább él) és új kgfb-szerződést kötnek. A kgfb piacon ma jelen lévő 14 biztosító által meghirdetett díjtarifák a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Biztosítók Szövetsége, illetve (saját díjaikat illetően) egyes piaci szereplők honlapján is elérhetők az üzembentartóknak.

Egyes kgfb-díjtarifák az elmúlt időszakban jelentősen megváltoztak, így az MNB javasolja, hogy az üzembentartók mindenkor alaposan olvassák át a jelenlegi biztosítójuktól kapott díjértesítőt. A díjértesítőt javasolt alaposan áttanulmányozni, mert adott esetben az eddig fizetett díjhoz képest jelentős díjemelkedéssel is szembesülhet az üzembentartó. Ha ennek ellenére sem szünteti meg szerződését, s nem köt december 31-ig újabb kgfb-t más biztosítónál jövő évre, akkor elfogadja e jóval drágább tarifát magára nézve. A meglévő szerződést az évfordulóra lehet felmondani. A felmondás akkor hatályos, ha az írásban történik, és a biztosítóhoz az évfordulót megelőzően legalább 30 nappal beérkezik.

Az MNB fogyasztóvédelmi és prudenciális szempontból is folyamatosan vizsgálja a biztosítók kgfb díjhirdetéseit, s a piaci szereplők ehhez kötődő tevékenységét. Kiemelten fordít figyelmet arra, hogy a biztosítók időben, a törvény által előírt módon küldték-e ki a következő biztosítási időszakra vonatkozó díjértesítőiket, s ebben megfelelő tájékoztatást adtak-e az üzembentartóknak.

A Gfbt. értelmében a kgfb meglétét (a biztosítási fedezet fennállását) a hatóság – pl. egy közúti ellenőrzéskor – a kötvénynyilvántartó szervtől történő elektronikus lekérdezéssel is ellenőrizheti. A tapasztalatok szerint ezzel együtt is célszerű, hogy az üzembentartók a közúti forgalomban mindenkor maguknál tartsák a kgfb-szerződés érvényességét és a díjfizetés megtörténtét igazoló dokumentumokat. Ezek az alábbiak:

  • meghatározott tartalmú biztosítást igazoló dokumentum, jellemzően kötvény (a kockázatviselés kezdetétől 60 napig, ha kockázatviselés időtartamát vagy a díjrendezettséget másképp nem igazolják);
  • meghatározott tartalmú biztosítást igazoló dokumentum (pl. kötvény) és a díj befizetését igazoló postai csekkszelvény vagy díjfizetési bizonylat (a rendezett időszak feltüntetésével);1
  • meghatározott tartalmú és formájú biztosítói igazolás;
  • zöldkártya (zöldkártya-egyezmény országaiban).2

1 a befizetés banki átutalásának másolatát nem fogadják el; 2 egyes országokban a magyar (uniós) forgalmi rendszám is elég.

Egyre gyakoribb, hogy az ügyfél kgfb biztosítójával (jelentős tarifakedvezménnyel járó) elektronikus kapcsolattartással kötött szerződést, s utóbbi ennek megfelelően e-mailben küldi ki a következő biztosítási időszakra vonatkozó díjértesítő levelet, illetve a díjfizetési igazolást. Az MNB javasolja ezeknek az ügyfeleknek, hogy ellenőrizzék a biztosítónak megadott e-mail címüket és annak beállításait, hogy a biztosító értesítései eljussanak hozzájuk. Ilyen esetben ugyanis – noha ezt a jegybankhoz érkezett több ügyfélmegkeresés kifogásolta – az üzembentartónak a díjigazolást magának kell kinyomtatnia, a biztosító nem kötelezhető erre.

Az MNB-hez érkezett további panaszok szerint szintén visszatérő gond, hogy az ügyfél nem tekinti át rendszeresen elektronikus postafiókját (vagy e-szemetesládáját), s így következő éves díjukról szóló, illetve az igazolásokhoz szükséges dokumentumokat nem veszi át időben. Problémát jelenthet az is, hogy a kgfb meglétét külföldön igazoló zöldkártyát – annak formai követelményei miatt – postán küldik ki a biztosítók, így kiutazás előtt ennek átfutási idejével számolni kell. Váratlan gyors külföldre utazás esetén ilyenkor megoldást jelenthet, ha az ügyfél személyesen, a biztosító ügyfélszolgálatán veszi át zöldkártyáját.

Magyar Nemzeti Bank