Budapest, 2016. október 10.

Dr. Papcsák Ferenc, a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának elnöke ezúton cáfolja a Magyar Nemzetben megjelent „Hiányosságok a Pallas Athéné alapítványoknál” című cikkben megjelent állításokat. Az írásban az alapítványok működésének jogszerűségét megkérdőjelező állítások tudatos és szándékos félreértelmezésen alapulnak, ezzel szemben a 2016. június 17-én elfogadott vizsgálati záródokumentum semmilyen felróható jogszabálysértést vagy törvénytelenséget nem állapított meg, ahogyan a dokumentum mellékletét képező külsős jogi szakvélemény sem helyezkedett ezzel ellentétes álláspontra. Fentiekre tekintettel a Magyar Nemzet cikkében sugallt hiányosságok a cikkben megfogalmazott módon nem állnak fenn, azokat a felügyelőbizottság megállapításai nem támasztják alá. Dr. Papcsák Ferenc külön sajnálatát fejezi ki, hogy egy magas színvonalú szakmai dokumentumot politikai haszonszerzésre és botránykeltésre igyekeznek felhasználni.