Budapest, 2016. március 23. Megtartotta 2016. évi harmadik ülését a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizott-sága, az ülésen a testület a jegybank működési költségeinek és beruházásainak 2015. évi alakulásával foglalkozott, valamint megtárgyalta az intézmény IT-stratégiájáról készített előterjesztést és az ezzel összefüggő IT-hatékonysági ellenőrzésről összeállított jelentést. A felügyelőbizottság kiemelt figyelemmel foglalkozott a Magyar Nemzeti Bank Korrupcióellenes és integritás munkacsoportjának 2015. évi tevékenységével, tárgyalta a jegybank korrupcióellenes és integritásvédelmi stratégiáját, valamint az MNB Oktatási igazgatóságának tavalyi tevékenységéről beterjesztett anyagot. Dr. Papcsák Ferenc, az FB elnöke kiemelte, az igazgatóság hiánypótló ismeretterjesztési feladatot lát el a közpénzügyi tudatosság hazai fejlesztése terén, s FB-elnökként örömmel fogadja a felsőoktatási intézményekkel meglévő kapcsolatok folyamatos bővülését, ahogy üdvözli a Deutsche Bundesbank által működtetett egyetemmel történt kapcsolatfelvételt.
A testület valamennyi dokumentum megállapításait egyhangú, igenlő szavazással fogadta el.