Budapest, 2016. november 23. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) három éves stratégiai együttműködési megállapodást kötött Magyarország egyik meghatározó karitatív szervezetével, a 135 éves múltra visszatekintő Magyar Vöröskereszttel. A támogatási együttműködés keretében a jegybank 2018 végéig összesen 21,2 millió Ft támogatást nyújt, ami hátrányos helyzetű és beteg gyermekek számára a Magyar Vöröskereszt által szervezett táborok és kirándulások megvalósításához használható fel.

A Magyar Vöröskereszt, a világ első és egyben legnagyobb humanitárius szervezetének (Nemzetközi Vöröskereszt) tagjaként, 1881 óta segíti a rászorulókat idehaza és a határainkon túl. Az idén 135 éves Magyar Vöröskereszt főbb tevékenységei: szociális segítségnyújtás, katasztrófa-készenlét és válaszadás, véradásszervezés, elsősegélynyújtás oktatása és népszerűsítése, egészségvédelem, keresőszolgálat, ifjúsági munka.

A szervezet karitatív tevékenysége részeként több évtizedes múlttal és hagyományokkal rendelkezik nyári táborok szervezésében nehéz körülmények között élő gyerekek számára. A táborokba való bekerülés feltétele, hogy a gyermek hátrányos helyzetű családban nevelkedik, mint például alacsony jövedelmű nagycsalád, egyszülős család, valamilyen betegséggel, fogyatékossággal élő gyermeket nevelő család. A Magyar Vöröskereszt által szervezett nyári táborok célja, hogy olyan családok gyermekei számára is elérhetővé tegye a táborozás élményét, ami számukra önerőből nem lenne elérhető.

A tábori programoknak köszönhetően fejlődnek a gyermekek szociális készségei, új ismereteket szereznek, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy szebb és tartalmasabb gyermekkort éljenek meg, és később hasznos tagjaivá váljanak a társadalomnak. A szervezet táborszervezésben szerzett tapasztalatainak köszönhetően képes arra, hogy országosan érjen el rászoruló gyermekeket és olyan táborozási lehetőséget kínáljon számukra, ami az érintett családok számára nem, vagy minimális mértékben jelent anyagi megterhelést, viszont a gyermekek számára értéket közvetít és élményeket nyújt.

Az MNB küldetésének tekinti, hogy elsődleges céljának és alapvető feladatainak veszélyeztetése nélkül, fenntartható pozitív eredménye terhére a közjót szolgálja és lehetőségeihez mérten össztársadalmi célok megvalósításához támogatást nyújtson. A stratégiai megállapodás értelmében a Magyar Vöröskereszt az MNB támogatásával az együttműködés 3 éve alatt 3300 gyermek táboroztatását tűzte ki célul. A támogatáshoz a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetei a szervezet Országos Igazgatóságán keresztül férnek hozzá. A stratégiai együttműködés keretében nyújtott támogatásnak köszönhetően a szervezet stabil pénzügyi forrással tudja biztosítani a táborok megszervezését, a három éves program pedig lehetővé teszi egy olyan egységes mechanizmus kialakítását, melyben a táborok szervezése egységes standardok szerint, jól definiáltan és átlátható, tervezhető működés szerint valósul meg.