Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről (CRR) 26. cikk (2) bekezdésének értelmében az intézmények csak az illetékes hatóságok előzetes engedélyével számíthatják be az évközi nyereséget az elsődleges alapvető tőkébe, amelynek egyik feltétele, hogy a szóban forgó nyereséget az intézménytől olyan független személyek ellenőrizték, akik az adott intézmény kimutatásainak könyvvizsgálatáért felelősek. A CRR kimondja továbbá, hogy az évközi nyereség ellenőrzése megfelelő szintű bizonyosságot kell, hogy nyújtson arra, hogy a nyereséget az alkalmazandó számviteli szabályozásban meghatározott elveknek megfelelően értékelték.

A CRR nem specifikálja a megfelelő szintű bizonyosságot nyújtó ellenőrzés tartalmát, miáltal a nemzeti hatóságok hatáskörébe utalja az általuk követendő gyakorlat kialakítását. Az Európai Bankhatóság és az Európai Központi Bank által ezzel kapcsolatban kiadott értelmezések teljes értékű könyvvizsgálatot vagy a 2410-es könyvvizsgálati standard szerint elvégzett átvilágítást (review) tartanak elfogadhatónak.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) az eddigi engedélyezési gyakorlatában teljes értékű könyvvizsgálatot követelte meg. Annak érdekében, hogy az évközi nyereség szavatoló tőkébe való beszámíthatóságával kapcsolatos eljárást az intézmények számára hatékonyabbá tegye, az MNB a 2016. III. negyedévétől kezdődő időszakokra vonatkozó engedélykérelmek esetében a 2410-es nemzeti könyvvizsgálati standard alapján elvégzett átvilágítást is elfogadja annak feltételéül.

Tekintettel arra, hogy az átvilágítás a teljes értékű könyvvizsgálathoz képest alacsonyabb szintű bizonyosságot nyújt, az MNB szigorúan figyelemmel fogja kísérni az engedély alapján a nyereségüket a szavatoló tőkébe átvilágítási jelentés alapján beszámító intézmények évközi és év végi auditált nyereségének alakulását. Amennyiben az MNB azt tapasztalja majd, hogy az év végi auditált számok nem igazolják vissza elfogadható mértékben az évközben kimutatott nyereségeket, úgy fenntartja a lehetőségét annak, hogy a későbbiekben visszatérjen a teljes értékű könyvvizsgálatot megkövetelő gyakorlathoz.

Budapest, 2016. október 12.

Magyar Nemzeti Bank