Budapest, 2016. október 24. – Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa az egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézetekre vonatkozó tőkepuffer és a rendszerkockázati tőkepuffer fokozatos, későbbi bevezetéséről döntött. A rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó többlet tőkekövetelmény 2017-től négy év alatt fokozatosan növekvő, lépcsőzetes ütemezéssel lép életbe. A problémás projekthitelekből eredő kockázatok csökkentése érdekében bevezetett rendszerkockázati tőkepuffert az eredetileg elfogadott ütemezéshez képest fél évvel később, 2017. július 1-jétől kell majd az érintett bankoknak megképezniük. A módosításokkal az MNB a hitelezést támogatja.

A rendszerszinten jelentős intézmények esetleges pénzügyi nehézsége a fertőzési hatásokon keresztül veszélyeztetheti a pénzügyi közvetítőrendszer működését, és közvetve reálgazdasági problémákat is eredményezhet. Ezért az MNB kiemelt figyelemmel követi működésüket és sokkellenálló képességüket addicionális tőkepuffer előírásával erősíti. Az MNB 2016-ban nyolc egyéb rendszerszinten jelentős intézményt (Other Systemically Important Institution, O-SII) azonosított.

Az MNB az érintett hitelintézetek sokkellenálló képességének erősítése érdekében 0,5-2 százalék közötti tőkepuffer-követelményt állapított meg. Ezen tőkepufferek felépítését 2017-től 4 év alatt, fokozatosan várja el. A 2020-ig tartó alkalmazkodási időszak a pénzügyi stabilitás erősítése mellett támogatja az élénkülő hitelezés kibontakozását. A most megállapított ütemezés összhangban áll a nemzetközi szabályozói gyakorlattal.

Az egyéb rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer ráták ütemezése

Intézmény neve
Tőkepuffer ráta
2017-re
2018-ra
2019-re
2020-ra
OTP Bank Nyrt.
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
UniCredit Bank Hungary Zrt.
0,25%
0,50%
0,75%
1,00%
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
0,25%
0,50%
0,75%
1,00%
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
0,125%
0,25%
0,375%
0,50%
Raiffeisen Bank Zrt.
0,125%
0,25%
0,375%
0,50%
Erste Bank Hungary Zrt.
0,125%
0,25%
0,375%
0,50%
CIB Bank Zrt.
0,125%
0,25%
0,375%
0,50%
MKB Bank Zrt.
0,125%
0,25%
0,375%
0,50%

Megjegyzés: Az azonosítás 2015. december 31-i, auditált konszolidált adatok alapján történt. A tőkepufferek 2018-2020-as értékei indikatív jellegűek, mivel az MNB minden évben újra elvégzi az azonosítást és a tőkepuffer ráták meghatározását.
Forrás: MNB

Az MNB ezzel párhuzamosan a rendszerkockázati tőkepuffer bevezetésének fél évvel való halasztásáról is döntött. Ennek megfelelően a problémás projekthitelekből eredő kockázatok csökkentése érdekében bevezetett tőkekövetelményt 2017 első negyedév végi adatok alapján, 2017. július 1-től kell megképezni. A tőkepuffer bejelentése óta a bankok jelentős mérlegtisztítást végeztek, a problémás állomány a 2014 harmadik negyedévi 820 milliárd forintról 2016 második negyedévének végére 310 milliárd forintra csökkent. Mindemellett számos intézmény esetében részben a technikai részletek tisztázása, részben a megfelelő vevő kiválasztása miatt a már folyamatban levő portfolió eladások lezárása elhúzódhat. Az MNB döntésével meghosszabbított alkalmazkodási időszakban a bankok leépíthetik a problémás kitettségeiket és így a rendszerkockázati tőkepuffer képzése alól is mentesülhetnek. A tőkepuffer követelmény későbbi bevezetésével az MNB a hitelezést támogatja. 

Magyar Nemzeti Bank