Budapest, 2016. december 19. – A Magyar Nemzeti Bank (MNB) idén november végéig hat esetben kezdeményezett eljárást, illetve tett kockázatra utaló jelzést a pénzügyi intézmények könyvvizsgálóival szemben az NGM Közfelügyeleti Hatóságánál. A pénzügyi intézmények egyik legalapvetőbb védelmi funkcióját betöltő könyvvizsgálói tevékenységet a jegybank fokozott figyelemmel kíséri eljárásai során, s közreműködik a pénzügyi szektort érintő minősítések odaítélésénél is.

A pénzügyi intézmények könyvvizsgálóinak tevékenysége feletti átfogó kontrollt a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Főosztálya (Közfelügyeleti Hatóság), a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (Kamara) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egymással együttműködve valósítja meg, melyet a közelmúlt – könyvvizsgálók szerepét és függetlenségét növelő – jogszabályi szigorításai tovább erősítettek.

Az MNB a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom növelése érdekében – valamennyi pénzügyi szektorra kiterjedően – fokozott figyelemmel kíséri a pénzügyi intézmények könyvvizsgálóinak (és könyvvizsgáló cégeinek) tevékenységét. A könyvvizsgálók alapvető védelmi funkciót töltenek be a pénzügyi intézmények működésében, ugyanis a számviteli beszámolók megbízhatóságának és hitelességének vizsgálata, illetve az év közben végzett folyamatos audit feladatok lehetővé teszik számukra a társaság működése során jelentkező problémák, hiányosságok korai azonosítását.

Amennyiben az MNB tudomására jut, hogy a könyvvizsgáló nem megfelelően (pl. minősítés nélkül, tájékoztatási kötelezettségét megszegve, valamint a súlyos hibák feltárását elmulasztva) végzi a tevékenységét, a Kamaránál, illetve a Közfelügyeleti Hatóságnál fegyelmi, rendkívüli minőségellenőrzési eljárást kezdeményezhet, a minősítés felfüggesztését, visszavonását is javasolhatja, továbbá a könyvvizsgálati szolgáltatást igénybe vevők érdekét veszélyeztető helyzetre utaló kockázati jelzést is tehet.

Az MNB idén novemberig összesen 6 esetben kezdeményezett eljárást a könyvvizsgálói hiányosságok miatt a Közfelügyeleti Hatóságnál, s 2 esetben javasolta ugyanitt a kamarai fegyelemi eljárás felülvizsgálatát. Emellett több esetben figyelem felhívó levelet küldött olyan könyvvizsgálók részére, akik nem tájékoztatták az MNB-t az értékpapír-kibocsátó korlátozott könyvvizsgálói záradékának szükségességéről.

A pénzügyi intézmények által megbízott könyvvizsgálóknak speciális tudáson alapuló minősítéssel kell rendelkezniük, melynek odaítélési eljárását a Közfelügyeleti Hatóság folytatja le, azonban a minősítés megadásánál a jegybank egyetértési jogot gyakorol. Idén 78 kérelem elbírálásánál működött közre az MNB, ebből 66 esetben támogatta a minősítés odaítélését, 4 esetben hiánypótlást javasolt, további 8 könyvvizsgálónál pedig (összeférhetetlenség, illetve jogszabályi feltételek hiánya miatt) nem támogatta a pozitív elbírálást.

A jegybank a fentieken túl – a pénzügyi intézményeknél végzett helyszíni ellenőrzései során – a teljes körű tényfeltárás érdekében a könyvvizsgálókat meghallgathatja, s konzultációt kezdeményezhet velük. Emellett a hitelintézetek, befektetési szolgáltatók, illetve biztosítók könyvvizsgálói az MNB számára külön kiegészítő jelentést is kötelesek készíteni, amely a működési kockázatokra vonatkozó – felügyelési szempontú – információk hasznos forrása lehet.

Magyar Nemzeti Bank