Budapest, 2016. szeptember 26.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2016. szeptember 19-én közzétette a pénzügyi szervezetek informatikai rendszerének zártságát tanúsító szervezetek jegyzékét. Az érintett felügyelt intézményeknek a közzétételtől számított 60 napon belül megbízási szerződést kell kötniük a tanúsítási eljárás lefolytatására valamely, a jegyzékben szereplő tanúsító szervezettel.

A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendeletnek – a 157/2016. (VI. 13.) Korm. rendelettel történő – 2016. július 1-jén hatályba lépett módosítására tekintettel az MNB nyilvántartásba vételi eljárása alapján egyelőre egy tanúsító szervezet jegyzékbe való vételére került sor. Egy további tanúsító szervezet nyilvántartásba vételi eljárása folyamatban van. A tanúsító szervezetek jegyzéke az MNB honlapján itt érhető el: https://www.mnb.hu/letoltes/tanusito-szervezetek-jegyzeke.pdf

Az egyes ágazati törvények (a Korm. rendelettel összhangban) meghatározzák azokat a felügyelt intézményeket, amelyekre a Korm. rendelet személyi hatálya kiterjed, így az érintettek kötelesek informatikai rendszerük zártságának igazolására tanúsítványt szerezni 2017. március 31-ig, s ennek érdekében a jegyzék közzétételétől számított 60 napon belül a tanúsítási eljárás lefolytatására az MNB nyilvántartásában szereplő, valamely tanúsító szervezetnek megbízást adni.

E kötelezettség a pénzügyi vállalkozásokra és a befektetési alapkezelőkre nem terjed ki, míg a szövetkezeti hitelintézeteknek a Korm. rendelet 2018. január 31. napjáig mentességet biztosít a szerződéskötési kötelezettség teljesítése alól. A kisbiztosítók, kisbiztosító-egyesületek esetén – a biztosítási törvény rendelkezéseinek megfelelően – nem kell alkalmazni többek között az informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással kapcsolatos rendelkezéseket. A pénzforgalmi intézmények, illetve elektronikuspénz-kibocsátó intézmények közül a tanúsítvány megszerzésének kötelezettsége csak a fizetési számlavezetésre engedéllyel rendelkező intézményekre vonatkozik.