Budapest, 2016. május 9. – Az MNB Igazgatóságának áprilisi döntése értelmében az MNB rekordmértékű, 50 milliárd forint osztalékot fizet, melyet a 2015-ben elért kiemelkedő mértékű, közel 95 milliárd forintot kitevő nyereség tett lehetővé. Az osztalék költségvetésbe történő befizetésére legkésőbb 2016. június 30-ig sor kerül. A jegybank eredménytartaléka – az osztalékfizetés mellett is – meghaladja a 100 milliárd forintot, mely az esetlegesen felmerülő kockázatokra elegendő fedezetet nyújthat.

A jegybank a 2012 decemberében előre jelzett 203 milliárd forintos veszteség helyett már harmadik éve nyereséges: az MNB eredménye – a 2013-as és a 2014-es évek 25 milliárd forintot meghaladó nyereségét követően – 2015-ben közel 95 milliárd forintot tett ki. Az MNB eredményének kedvező alakulása döntően az alapkamat-csökkentési ciklushoz illetve a jegybanki programokhoz (önfinanszírozási program, forintosítás) köthető. Az elmúlt évek nyereséges működése összességében lehetővé tette, hogy a költségvetés mentesüljön a veszteség megfizetésének terhe alól.

A korábban nem tapasztalt mértékű nyereség felhasználásáról – Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény értelmében – az MNB Igazgatósága 2016. április 27-én döntött. Az Igazgatóság az eredmény felhasználásáról szóló döntésnél figyelembe vette a jövő évek várható eredményeit illetve potenciális kockázatait, és úgy határozta meg az eredménytartalékba kerülő összeget, hogy a saját tőke ezekre a kockázatokra elegendő fedezetet nyújtson. Az MNB Igazgatósága a korábbi évek nyereségének, illetve a 2015. évi kimagasló eredmény egy részének eredménytartalékba helyezésével úgy ítélte meg, hogy az eredménytartalék állománya elérte azt a szintet, ami lehetőséget biztosít az osztalék kifizetéséről szóló döntésre. Az Igazgatóság 50 milliárd forint osztalék költségvetésbe történő befizetéséről döntött, melyre legkésőbb 2016. június 30-ig sor kerül.

Érdemes kiemelni, hogy az MNB – a mostani osztalékfizetést megelőzően – utoljára 2002-ben fizetett a költségvetés számára osztalékot. A 2015-ben elért eredmény mellett az idei osztalékfizetés (50 milliárd forint) is rekordmértékű, mivel meghaladja a rendszerváltás óta, az MNB által fizetett osztalékok mértékét. Az osztalékfizetésnek köszönhetően az államadósság akár a GDP 0,15 százalékával csökkenhet. Az osztalékfizetés mellett az eredménytartalék is jelentős, 100 milliárd forintot meghaladó mértékű – hasonló nagyságrendű tartalékokkal szintén nem rendelkezett korábban még az MNB. 

image002.png

* A 2015-ös mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését követően.

Az MNB eredménye a következő években is kedvező lehet: az alacsony kamatszint mellett ezt támogathatja a jegybankmérleg összehúzódása is. Emellett az MNB közel 100 milliárd forintot kitevő eredménytartaléka megfelelő biztosítékot jelent, ami hosszabb távon is garantálja, hogy a kockázatok esetleges realizálódása esetén elkerülhető legyen a költségvetés térítési kötelezettsége.