A Magyar Nemzeti Bank (MNB) közzétette tájékoztatóját a jelzáloghitel-közvetítői tevékenységet folytatók számára a rájuk vonatkozó átmeneti szabályokkal kapcsolatban. A 2016. március 21. napján tevékenységüket bejelentés alapján végző függő közvetítők, valamint a 2016. március 21. napját megelőzően kiadott engedélyük alapján eljáró független közvetítők részére szóló felhívás tájékoztatást nyújt a 2017. március 21. napjáig teljesítendő engedélyezési feltételekről, a lefolytatandó eljárások menetéről. A tájékoztató az alábbi helyen érhető el:
https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/engedelyezesi-utmutatok/kozvetitoi-engedelyek