Budapest, 2016. december 27. – Hatályba lépett az MNB pénzügyi szervezetek lakossági termékfelügyeleti tevékenységét szabályozó ajánlása, amelynek alkalmazását a jegybank jövő januártól várja el az érintett piaci szereplőktől. A cél, hogy a pénzügyi fogyasztóvédelmi szempontok már a lakossági termékek tervezése során is érvényesüljenek, továbbá a kialakítás és az értékesítés is a tényleges fogyasztói érdekek figyelembevételével, az ügyfelek valós igényeihez mérten történjen.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa elfogadta a pénzügyi szervezetek lakossági termékfelügyeleti tevékenységéről szóló jegybanki ajánlást. A dokumentumban előírtak alkalmazását az MNB 2017. január 3-tól várja el a pénzügyi piac szereplőitől, amelyek érdekképviseleteivel előzetesen széles körű szakmai konzultációt folytatott a témáról. A friss jegybanki ajánlás a lakossági pénzpiaci (banki) termékeket fejlesztő és forgalmazó pénzügyi intézmények (illetve közvetítők) számára fogalmaz meg alkalmazandó elveket.

Az ajánlás kapcsán az MNB alapvető elvárása, hogy a pénzügyi intézmények egy új (vagy jelentősen átalakított) termék fejlesztése és értékesítése során – a jogszabályok betartásán túl – oly módon biztosítsák a fogyasztói érdekek és célok érvényesülését, hogy a lakossági ügyfelek minden esetben az igényeikhez igazodó pénzügyi termékekhez juthassanak hozzá.

A termékfejlesztőkkel szemben elvárás, hogy csak olyan tulajdonságokkal, díjakkal és kockázatokkal rendelkező termékeket alakítsanak ki és hozzanak forgalomba, amelyek megfelelnek a – lakossági – célpiac jellemzőinek, érdekeinek. Vizsgálniuk kell azt is, hogy a termékek hogyan illeszkednek a már meglévő termékválasztékba, valamint, hogy a túlságosan sok termékváltozat nem akadályozza-e a felelős fogyasztói döntéshozatalt. Az MNB elvárja továbbá termékek forgalomba hozatal előtti – piaci stresszhelyzeteken alapuló – tesztelését, a termékek nyomon követését, s probléma esetén azok átalakítását.

Alapvető jelentőségű, hogy a termékfejlesztők olyan forgalmazókat válasszanak, akik rendelkeznek a termékek értékesítéséhez és a megfelelő ügyfél-tájékoztatáshoz szükséges tudással, szakértelemmel és képességgel. A forgalmazó csak indokolt esetben (és konkrét adatokkal alátámasztva) kínálhatja a terméket az előre meghatározott célpiacon kívüli fogyasztónak. Mindemellett konkrét elvárás, hogy a forgalmazó – a fogyasztói döntéshozatalt megelőzően – tegye nyilvánosan megismerhetővé a termék fő jellemzőit, kockázatait és annak teljes megfizetendő árát (beleértve az összes díjat, terhet és költséget).

Az MNB az ajánlást a vonatkozó uniós iránymutatásnak való megfelelés érdekében, a jegybank fogyasztóvédelmi stratégiájának keretében, továbbá a hazai és uniós jogszabályok egységes alkalmazása, valamint az azokhoz kapcsolódó jó gyakorlatok érvényre juttatása céljából alkotta. Megjegyzendő, hogy az ajánlás személyi címzetti köre – az uniós iránymutatásokban foglalt, az egyes hatáskörrel rendelkező hatóságok mérlegelési körébe utalt döntési kompetencia alapján – kiterjesztésre került a jelzáloghitel-közvetítők mellett minden más pénzpiaci közvetítőre is, továbbá a hitelintézetek mellett a pénzügyi vállalkozásokra is.

Magyar Nemzeti Bank