Budapest, 2016. október 4. – Az MNB ma közzétett határozatában 20 millió forint bírságot szabott ki egy természetes személlyel szemben a bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt. A jegybanki vizsgálat megállapította, hogy az ügyfél KARTONPACK részvényeinek megvásárlására bennfentes információ felhasználásával adott vételi megbízást. Az MNB az ügyben büntetőfeljelentést is tett.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból indított piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálta többek között azt, hogy a KARTONPACK Dobozipari Nyrt. (KARTONPACK) Budapesti Értéktőzsdére bevezetett törzsrészvényeit érintően egy természetes személy tőzsdei megbízása megvalósított-e bennfentes kereskedelem tilalmába ütköző magatartást.

Az MNB a jelen ügyben a feltárt bizonyítékok alapján megállapította, hogy a természetes személy az érintett KARTONPACK részvények tőzsdei megvásárlására bennfentes információk – tőkepiaci törvény által tiltott – felhasználásával adott vételi megbízást. A vizsgálat alá vont személy ugyanis egy folyamatban lévő végrehajtási eljárásban jutott előzetesen azon bennfentes információhoz, miszerint a végrehajtó a végrehajtás alatt álló cég tulajdonát képező KARTONPACK részvényeket egy adott napon értékesíteni fogja.

Bennfentes információnak tekintendő minden olyan pénzügyi eszközzel kapcsolatos lényeges információ, mely nyilvánosságra kerülése esetén a pénzügyi eszköz árfolyamának lényeges befolyásolására alkalmas. A tőkepiaci törvény szerint – többek között – a bennfentes információ felhasználásával kötött ügylet bennfentes kereskedelemnek minősül, melyet a jogszabály tilt és szankcionálni rendel.

Mindezek nyomán az MNB ma publikált határozatában 20 millió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte az érintett természetes személyt.

A bírságösszeg meghatározásánál az MNB elsődlegesen az értékelte, hogy a bennfentes kereskedelem tilalmának megsértése különös súlyú a tőkepiac biztonságos és zavartalan működése szempontjából. Súlyosító körülményként vette továbbá figyelembe, hogy a természetes személy a tőkepiac tisztaságának követelményét sértő magatartását értékpapírjogban jártas személyként tanúsította, akitől különösen elvárható, hogy befektetési döntései kizárólag nyilvános információkon alapuljanak. Enyhítő körülménynek számított ugyanakkor az ügyfél együttműködő magatartása, illetve, hogy az ügylettel érintett részvények tőzsdei kibocsátója csekély tőkepiaci súllyal rendelkezik.

A jegybank a piacfelügyeleti vizsgálata során rendőrségi feljelentést is tett bennfentes kereskedelem bűntettének gyanúja miatt.

Magyar Nemzeti Bank