Budapest, 2016. október 21. – Az MNB azonnali hatállyal megtiltotta az NVT Cooperation Zrt.-nek, hogy a korábban zárt körben forgalomba hozott részvényeit nyilvánosan értékesítse, továbbá, hogy jogosulatlanul bármely, a jegybank engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen. Az MNB piacfelügyeleti eljárást folytat a társasággal szemben.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból indított piacfelügyeleti eljárást folytat a budapesti székhelyű NVT Cooperation Zrt. (NVT) tevékenységének áttekintésére.

Az MNB az érintett értékpapírok nyilvános értékesítéséhez, illetve a tőzsdére történő bevezetéséhez szükséges kibocsátási tájékoztató és hirdetmény közzétételének engedélyezését tavaly megtagadta. Mindezek ellenére a most beszerzett bizonyítékok alapján megállapítható, hogy a társaság részvényeinek évi 17 százalékos hozammal és visszavásárlási kötelezettség vállalásával történő nyilvánosan értékesítése jelenleg is zajlik.

A cég részvényeire vonatkozó értékesítési ajánlat azonban nem felel meg a tőkepiacról szóló törvény értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalára vonatkozó rendelkezéseinek. A piacfelügyeleti eljárás során az MNB – többek között – azt is vizsgálja, hogy az érintett tevékenység megvalósít-e a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, illetve kiegészítő szolgáltatást.

Az NVT nem szerepel az MNB vonatkozó nyilvántartásaiban, így az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet jogszerűen nem végezhet. Emellett nem minősül nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátójának, és – tájékoztató valamint hirdetmény hiányában – értékpapírok nyilvános értékesítésre történő felajánlására sem jogosult. A jegybank ezért – eddigi gyakorlatával összhangban – a társaság adatait már korábban megjelentette internetes honlapja Figyelmeztetések menüpontjában.

Az MNB azonnali fellépésének köszönhetően feltehetően csak elenyésző számú érdeklődő került kapcsolatba a társaság érdekkörében eljáró személyekkel. Ugyanakkor befektető-védelmi okokból a jegybank ma közzétett végzésében – az MNB-ről szóló törvényben biztosított felhatalmazásával élve – azonnali hatállyal megtiltotta, hogy az NVT engedély nélkül vagy bejelentés hiányában bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen, továbbá, hogy értékpapírokat nyilvános értékesítésre felajánljon.

Az MNB ma közzétett végzése semmilyen formában nem érinti az NVT befektetőkkel szemben fennálló, már átvett befektetésekkel összefüggő visszafizetési kötelezettségét. Az MNB piacfelügyeleti eljárását határozattal zárja majd le, amelynek eredményét nyilvánosan közzéteszi internetes honlapján.

Magyar Nemzeti Bank