Budapest, 2016. december 23. – A Magyar Nemzeti Bank meghatározta az anticiklikus tőkepufferráta 2017. január 1-jétől alkalmazandó mértékét. Mivel a tapasztalt ciklikus rendszerkockázatok alacsony szintje nem indokolja az anticiklikus tőkepufferráta mértékének emelését, a Pénzügyi Stabilitási Tanács a hitelezés támogatása érdekében a 0 százalékos szint fenntartásáról döntött.

Az anticiklikus tőkepuffer célja a pénzügyi közvetítőrendszer hitelezési ciklusokon átívelő stabilitásának és ellenálló képességének növelése. A hazai és EU szabályozás alapján a hazai kitettségekre alkalmazandó tőkepuffer mértékét makroprudenciális hatóságként a Magyar Nemzeti Bank (MNB) állapítja meg. A jegybank negyedévente felülvizsgálja az alkalmazandó tőkepufferráta mértékét az irányadó tőkepufferráta, a bankrendszer ciklikus állapotának alakulását jellemző indikátorok, illetve szükség esetén további, a pénzügyi stabilitás tekintetében releváns tényezők figyelembevételével. Az MNB az anticiklikus tőkepufferrátáról szóló döntéséről negyedévente tájékoztatja a közvéleményt is.

A ciklikus rendszerkockázatok szintjében és dinamikájában az előző negyedéves felülvizsgálathoz képest érdemi változás nem látható. Az irányadó hitel/GDP rés negatív mértéke, valamint a kiegészítő túlfűtöttségi és sérülékenységi indikátorok aktuális szintje és dinamikája a ciklikus rendszerkockázat alacsony szintjére utalnak. Mindezek alapján az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a hazai kitettségekre alkalmazandó anticiklikus tőkepufferráta 0 százalékos szinten való fenntartásáról döntött. A rátában a következő 1 éves időhorizonton nem várható változás, ami támogathatja a hitelintézetek hazai hitelezési aktivitását.

A hazai pénzügyi rendszer ciklikus kockázatainak alakulására hatással lehetnek azon országok pénzügyi folyamatai is, amelyekben a hazai központú pénzügyi intézményeknek lényeges kitettségeik vannak. Ennek megfelelően a hazai bankrendszer szempontjából lényeges harmadik országok hitelezési folyamatait az MNB nyomon követi és szükség esetén a hazai központú hitelintézetek ottani kitettségeire anticiklikus tőkepuffer rátát ír elő. Az MNB Magyarország szempontjából lényeges harmadik országként Oroszországot, Ukrajnát és Montenegrót azonosította. Az MNB és részben az Európai Rendszerkockázati Testület értékelése alapján a ciklikus rendszerszintű kockázatok szintje jelenleg mindhárom országban alacsony, így az ezen országokban lévő féllel szembeni kitettségekre vonatkozóan anticiklikus tőkepufferráta előírása hazánkban nem indokolt.

Magyar Nemzeti Bank

További tudnivalók az anticiklikus tőkepufferről, valamint annak működéséhez szükséges egyéb információkról.