Budapest, 2016.11.08. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma közzétett határozatában hárommillió-kettőszázezer forintra bírságolta a Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezetet. A hitelintézetnek a jegybanki kötelezés alapján legkésőbb 2016. november 30-ig meg kell szüntetnie az általa elkövetett pénzforgalmi jogszabálysértéseket.

Az MNB határozatban megállapította, hogy a Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet megsértette a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényt azzal, hogy a mikrovállalkozásnak minősülő ügyfelei részére a pénzforgalmi keretszerződés felmondása után sem szüntette meg a fizetési számlát, ezáltal írásban megkötött pénzforgalmi keretszerződés nélkül nyújtott pénzforgalmi szolgáltatást. Esetenként megsértette e törvény előírását a pénzforgalmi számla megnyitására és a hatósági átutalások teljesítésére vonatkozóan. Megsértette továbbá a pénzforgalom lebonyolításáról szóló MNB rendelet haladéktalan jóváírásra vonatkozó rendelkezését a napközbeni átutalásából, a Postai Elszámoló Központtól beérkezett fizetési műveletek, egyes deviza fizetési műveletek és a VIBER útján elszámolt fizetési műveletek esetében. Szintén sértette az e rendeletben előírt jóváírási értéknap használatára vonatkozó előírást a Postai Elszámoló Központtól beérkezett fizetési műveletek esetében, esetenként a jóvá nem írható fizetési műveletek visszautasítására vonatkozóan, valamint nem biztosította teljes körűen, hogy az elektronikus csatornán benyújtott EUR átutalási megbízások az átvételt követően munkanapon eljussanak a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához.

Az MNB ma közzétett határozatában kötelezte a hitelintézetet, hogy a pénzforgalmi törvényben és az MNB rendeletben foglaltaknak való megfelelés érdekében legkésőbb 2016. november 30-ig tegye meg a szükséges intézkedéseket, és azt követően folyamatosan biztosítsa a pénzforgalmi jogszabályok betartását. Az MNB azt is előírta, hogy a hitelintézet legkésőbb 2017. január 10-ig adatok és dokumentumok beküldésével igazolja a szabálysértések megszüntetését.

A jogsértésekre tekintettel a jegybank hárommillió-kettőszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezte a hitelintézetet, mert a jogszabálysértések többségét a hitelintézet számlavezető rendszerébe, folyamataiba, vagy pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződésébe építetten követte el.

A kiszabott bírságot jelentősen befolyásolta, hogy a nem haladéktalan jóváírás az ügyfelek széles körét, illetve a fizetési megbízások jelentős hányadát érintette, továbbá a nem megfelelő értéknappal történő jóváírással a hitelintézet jogosulatlan vagyoni előnyhöz jutott, amely az ügyfeleinek egyúttal kamatveszteséget okozott.

Az MNB a pénzforgalmi ellenőrzési tevékenység során kiemelten veszi figyelembe az ügyfelek jogainak megsértését, ezen belül is a fogyasztók és mikrovállalkozások jogainak érvényesülését, a fizetési megbízások teljesítésének és a haladéktalan jóváírási követelmény betartását, amelynek megsértése csökkenti az ügyfelek bizalmát a pénzforgalmi szolgáltatások és a készpénzmentes fizetési módok igénybevétele iránt. Az MNB éppen ezért különösen fontosnak tartja a pénzforgalmi szabályok betartását, elítél minden jogszabálysértést és ennek megfelelően a továbbiakban is kellő szigorral fog fellépni a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó intézmények ellenőrzése során.