Budapest, 2016. június 30. – Az MKB Bank Zrt. Európai Bizottság által szorosan felügyelt értékesítési eljárása a feltételek teljesülését, ideértve a nyertes konzorcium tagjai befolyásszerzésének engedélyezését és a vételár megfizetését követően 2016. június 29-én sikeresen lezárult. Az MKB Bank Zrt. új tulajdonosai a Blue Robin Investments S.C.A., a METIS Magántőkealap és a Pannónia Nyugdíjpénztár által alkotott konzorcium résztvevői 45-45-10% arányban. Az MKB Bank Zrt. szanálási eljárásában az MNB az összes szükséges intézkedést végrehajtotta, a szanálási célok teljesültek. Így az MNB mint szanálási hatóság az MKB Bank szanálási eljárását 2016. június 30. napjával megszünteti. Az MKB Bank Zrt. feletti tulajdonosi jogosultságokat ezt követően már az új részvényesek gyakorolják.

A szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2014. december 18. napján rendelte el az MKB Bank Zrt. (MKB) szanálását. Az MKB fenntartható működési pályára állítása érdekében az MNB a szerkezetátalakítás legfontosabb lépéseit meghatározó szanálási akciótervet dolgozott ki.

Az MNB a szanálási intézkedések keretében első lépésként a kritikus helyzetért felelős, jelentős kitettséget képviselő, toxikus kereskedelmi ingatlanhitel állományt választotta le. Ennek keretében 130 milliárd forint összegű kitettség vagyonértékesítés szanálási eszköz alkalmazásával került piaci értékesítésre közel 100 milliárd forintos tranzakciós áron. A vagyonértékesítés szanálási eszköz alkalmazásával a piacon nem értékesíthető, összesen 214 milliárd forint bruttó hitelállományt az MNB a Szanálási Alap kizárólagos tulajdonában álló MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt.-re (MSZVK) ruházta át eszközelkülönítés szanálási eszköz alkalmazásával. Az eszközelkülönítésre egy független értékelő által meghatározott és az Európai Bizottság által is jóváhagyott – az akkori piaci értéknél magasabb – közel 100 milliárd forintot jelentő tranzakciós áron, úgynevezett tényleges gazdasági értéken került sor, hogy az MKB tőkehelyzete stabilizálódjon.

Az átruházott eszközökért kapott ellenérték és azok piaci értékének a különbözete az európai uniós jog alapján állami támogatásnak minősült, amelyet az Európai Bizottság 2015 decemberében a belső piaccal összeegyeztethetőnek minősített és jóváhagyott, a működőképesség helyreállítására vonatkozó szerkezetátalakítási lépésekkel és a megtisztított bank életképességét biztosító középtávú üzleti tervvel együtt. A támogatás ellentételezéseként, a tulajdonosi teherviselés közösségi versenyjogi követelményének biztosítása érdekében, az Európai Bizottság határozatában szereplő kötelezésnek megfelelően az MNB az MKB összes részvényét átruházta az MSZVK-ra, mint új tulajdonosra.

A szanálási eljárás keretében leválasztásra kerültek az MKB kereskedelmi banki alaptevékenységet nem szorosan kiegészítő, tőkét és finanszírozást lekötő befektetések. Eladásra került az MKB Biztosítókban meglévő (majdnem teljes) részesedése, az MKB Euroleasing Csoport gépjármű kereskedelemmel és flottakezeléssel foglalkozó érdekeltségei, továbbá jelentős költségcsökkentő és hatékonyság javító intézkedések kerültek bevezetésre.

A szanálási intézkedések záró lépéseként az MNB az MKB részvényeit piaci értékesítés keretében, vagyonértékesítés szanálási eszköz alkalmazásával értékesítette. Az értékesítési folyamat során az MNB, mint felügyeleti szerv ellenőrizte, hogy a vételi ajánlatot benyújtó társaságok megfelelnek-e a befolyásszerzés jogszabályi követelményének. A részvények átruházásához szükséges feltételek teljesülését, ideértve a nyertes konzorcium tagjai befolyásszerzésének engedélyezését, valamint a 37 milliárd forintos vételár megfizetését követően 2016. június 29-én a Blue Robin Investments S.C.A – METIS Magántőkealap – Pannónia Nyugdíjpénztár konzorcium résztvevői szerezték meg az MKB részvényeit 45-45-10% arányban. A 37 milliárd forintos vételár az adófizetési kötelezettséget követően is meghaladja az állami támogatás 32 milliárd forintos összegét, ezért az adás-vételi tranzakcióval egyidejűleg az állami támogatás is visszafizetésre került az MSZVK részére.

Az MKB piaci értékesítésével az MNB a szanálási eljárásban szükségesnek bizonyult összes szanálási intézkedést végrehajtotta, a szanálási célok maradéktalanul teljesültek, ezért a szanálási feladatkörében eljáró MNB 2016. június 30. napjára eső hatállyal megszünteti az MKB szanálási eljárását. A szanálási eljárás befejeződését követően az MKB feletti tulajdonosi jogosultságokat már nem az MNB, hanem az új részvényesek gyakorolják.

A szanálási eljárás keretében (az Európai Bizottság által is) elfogadott Szerkezetátalakítási Terv és az azokban rögzített vállalások biztosítják a bank üzleti tervének megvalósulását, melynek elismeréseképpen a Moody’s Investors Service nemzetközi hitelminősítő megerősítette, és stabilról pozitívra javította az MKB hosszú lejáratú betéti besorolását, továbbá az MKB alapvető hitelbesorolását és partnerkockázati minősítését egy szinttel javította.

Az MKB reorganizációja volt az első hazai szanálási eljárás, ráadásul egy rendszerszinten jelentős, országos lefedettségű, univerzális nagybank vonatkozásában, amelyet az MNB, mint szanálási hatóság az Európai Unió helyreállítási és szanálási irányelve szerint, globális piaci elismertségnek örvendő tanácsadók bevonásával eredményesen hajtott végre. A szanálási eljárásban számos szanálási intézkedés került alkalmazásra, de hitelezői feltőkésítésre nem került sor. Az MNB megvalósította azt a célkitűzését is, hogy a betétesek és a hitelezők pénzének maximális védelme mellett, nekik veszteséget nem okozva kerüljön sor az MKB hosszú távú fenntarthatóságának helyreállítására, működésének stabilizálására és az új tulajdonosoknak való átadására.

 Magyar Nemzeti Bank