2016. október 10. – Átláthatóan és szigorú külső ellenőrzés mellett működnek a Magyar Nemzeti Bank által alapított alapítványok. Az ellenőrzést az Állami Számvevőszék és az ügyészség gyakorolja a jegybanki alapítványok felett, míg az alapítványoknak rendszeres beszámolási kötelezettsége áll fent az alapítójuk, a Magyar Nemzeti Bank felé. Továbbá az alapítványok működését saját felügyelőbizottságuk is ellenőrzi.

Az MNB Pallas Athéné alapítványai  - a többi, közpénzből gazdálkodó alapítványhoz képest példa nélküli módon – havonta nyilvánosságra hozzák legfontosabb gazdálkodási adataikat és a vagyoni helyzetükről szóló beszámolóikat. Az alapítványok felelős gazdálkodást folytatnak, a gazdálkodás valamennyi adata nyilvános, megtalálható az alapítványok honlapjain.

Az MNB felügyelőbizottsága 2016.június 17-én elfogadta az alapítványokban való részvételét vizsgáló eljárás záródokumentumát, és ebben – a Magyar Nemzet állításával ellentétben – nem állapított meg semmilyen törvénytelenséget, jogszabálysértést az alapítványokkal kapcsolatban. A Magyar Nemzetben hivatkozott külsős jogi szakvélemény szintén nem állapított meg törvénytelenséget vagy jogszabálysértést az alapítványokkal kapcsolatban. E külső jogi szakvélemény kizárólag az MNB felügyelőbizottságának jelentésében szereplő megállapításokat támasztja alá.