Budapest, 2016. december 13. Több hitelintézet egyelőre még nem teljesíti maradéktalanul a fogyatékos személyeknek a pénzügyi szolgáltatások egyenlő esélyű elérésére vonatkozó előírásokat, noha erre októbertől jogszabály kötelezi őket – derült ki az MNB felméréséből. A jegybank a közeljövőben fogyasztóvédelmi vizsgálatokkal, s a piaci szereplőknek szóló ajánlás kibocsátásával csökkenti az e téren még meglévő fogyasztóvédelmi kockázatokat.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folyamatos felügyelés során vizsgálja, hogy a hitelintézetek teljesítik-e a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által a számukra idén júniusban, a 22/2016. számú NGM-rendeletben előírt, a fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését biztosító rendelkezéseit. A jegybank ennek során 103 hitelintézet gyakorlatát vonta vizsgálat alá.

Az MNB tapasztalatai szerint több pénzügyi intézménynek még további jelentős lépéseket kell tennie a témával kapcsolatos még meglévő fogyasztói kockázatok mérséklésére. A hitelintézeteknek az NGM rendelet szerint 2016. szeptember 15-ig kellett elkészíteniük az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét megteremtő általános stratégiát, s az ennek a végrehajtását, részleteit tartalmazó szabályzatot. A rendelet részletesen szabályozza a stratégia és szabályzat tartalmi követelményeit, a fogyatékos ügyfelek tájékoztatására vonatkozó követelményeket. Ezeknek idén október 1-jétől valamennyi hazai hitelintézetnek meg kell felelni.

A pénzügyi intézmények döntő többsége határidőben kialakította stratégiáját és a szabályzatát. A fogyatékos ügyfelek tájékoztatása érdekében emellett – szintén a rendeletnek megfelelően – honlapján megjelenítette a fogyatékos ügyfelek igényei és száma alapján készített szolgáltatási térképet, az ezen ügyfeleknek nyújtott, a pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést biztosító szolgáltatások körét, illetve a hozzáférés módját bankfiókok szerinti bontásban.

Az MNB ellenőrzése azonban azt is megállapította, hogy néhány hitelintézet a stratégia és a szabályzat részeként nem határozta meg a fogyatékos ügyfelek körében végzett igényfelmérés alapján hozott döntésekre vonatkozó alapelveket és eljárásrendet, illetve a felmerülő kockázatok kezelésére vonatkozó eljárásrendet.

A hitelintézetek többségénél a fogyatékos ügyfelek honlapon történő tájékoztatása ráadásul nem felel meg teljesen az NGM rendeletben foglaltaknak. Számos esetben például már a honlapok főoldalról hiányzik a látássérültek tájékozódását szolgáló ikon (Vakok, gyengénlátók számára). Arra is van példa, hogy a főoldal még megfelelő, azonban a választó oldalra elirányítva már nem teljesíti az előírásokat: több esetben például a szolgáltatási térkép és a bankfiók/ATM kereső sem használható akadálymentes módon.

Az MNB ezek nyomán a feltárt hiányosságok pótlására hívta fel a hitelintézeteket. Az NGM rendeletben foglaltaknak valamennyi hitel- és pénzkölcsön nyújtásával, valamint pénzügyi lízing és pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásával foglalkozó hitelintézet köteles megfelelni. Ezt a jegybank a közeljövőben fogyasztóvédelmi ellenőrzések keretében is vizsgálni fogja.

Az MNB kiemelten fontosnak tartja, hogy valamennyi fogyasztó a számára legmegfelelőbb bánásmódban részesüljön. Ennek elősegítésére a közeljövőben a fogyatékos (speciális igényű) fogyasztókkal való bánásmód tárgyában ajánlást bocsát ki.

Magyar Nemzeti Bank