Budapest, 2016. március 8. – A Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Civil Háló program részeként az MNB idén pénzügyi fogyasztóvédelmi rendezvények, ismeretterjesztő tanfolyamok megvalósítására, illetve e témájú könyvek beszerzésére hirdet pályázatot civil szervezeteknek. Az összességében 80 millió forint pályázati keretösszegre a non-profit intézmények április közepéig nyújthatják be projektelképzeléseiket.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) társadalmi felelősségvállalási stratégiája alapján változatlanul kiemelt figyelmet fordít a fogyasztók pénzügyi tudatosságának növelésére, s ennek keretében részt vállal a hazai civil fogyasztóvédelmi szervezetek pénzügyi fogyasztóvédelmi tevékenységének támogatásában. A cél országos lefedettséget biztosító integrált pénzügyi fogyasztóvédelmi rendszer kialakítása, a jegybank és a civilek együttműködésének köszönhetően valós pénzügyi fogyasztóvédelmi szemléletváltás elérése Magyarországon.

A 2014-2015-ben megvalósult, a pénzügyi tudatosságot erősítő, illetve a banki elszámolással kapcsolatos sikeres civil projektek kedvező tapasztalatainak ismeretében a MNB újabb nyílt pályázatot írt ki „Civil Háló támogatási program 2016” címmel. A pályázat – amelynek anyagi forrását a jegybank által kiszabott bírságok biztosítják – olyan pénzügyi fogyasztóvédelmi projektek megvalósítását támogatja, amelyek széles körben hatékony segítséget jelentenek a fogyasztók pénzügyi kultúrája és pénzügyi tudatossága erősítésében.

A pályázatra azon non-profit civil szervezetek jelentkezhetnek, amelyek alapszabályban rögzített céljai között szerepel a (pénzügyi) fogyasztóvédelem, kultúrafejlesztés, a pénzügyi fogyasztói tudatosság növelése vagy a pénzügyi fogyasztói jogérvényesítés elősegítése tevékenységek közül legalább egy. Előnyt élveznek a kifejezetten pénzügyi fogyasztóvédelmi, illetve a széles társadalmi rétegeket elérő szervezetek, továbbá a sérülékeny és speciális csoportokkal együttműködő civil intézmények.

A pályázat témakörei:

  1. Pénzügyi fogyasztóvédelmi rendezvények támogatása (40 millió forint keretösszeg);
  2. Pénzügyi ismeretterjesztő tanfolyamok (30 millió forint);
  3. Könyvek a pénzügyi ismeretterjesztésért (10 millió forint).

Egy civil szervezetnek témakörönként egy projektre, s legföljebb két témakörre van lehetősége pályázni azért, hogy minél szélesebb kör részesülhessen támogatásban. A vissza nem térítendő támogatás akár a projekt teljes költségét fedezheti. A sikeres pályázatokat 2016. július 1. és december 31. között kell megvalósítani, azok szakmai és pénzügyi teljesítését a jegybank teljes körűen ellenőrzi.

Az írásos pályázatoknak legkésőbb 2016. április 14-én 16.00 óráig kell beérkezniük a jegybankba, a részletekről a pályázók az MNB Civil Háló honlapján tájékozódhatnak. A beérkezett pályázatokról szakmai bíráló bizottság javaslata alapján az MNB Igazgatósága dönt a nyilvános Pályázati kiírásnak megfelelően.

Magyar Nemzeti Bank