Budapest, 2017. december 4. – Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának korábbi döntése alapján a rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó többlettőke-követelmény 2017-től négy év alatt fokozatosan növekvő, lépcsőzetes módon lép életbe. Az MNB éves felülvizsgálata alapján nem indokolt az eredeti ütemezés módosítása, így 2018-tól az érintett intézmények többlet-tőkekövetelménye a tervezettek szerint emelkedik. A fokozatos bevezetéssel az MNB a pénzügyi stabilitás megőrzése mellett a hitelezést is támogatja.

A rendszerszinten jelentős intézmények esetleges pénzügyi nehézsége a fertőzési hatásokon keresztül veszélyeztetheti a pénzügyi közvetítőrendszer működését, és közvetve reálgazdasági problémákat is eredményezhet. Ezért az MNB – az uniós jogszabályokkal összhangban – kiemelt figyelemmel követi működésüket, és a sokkellenálló képességük erősítésére bevezetett addicionális tőkepuffer-előírás mértékét legalább évente felülvizsgálja. Az MNB 2017-ben nyolc egyéb rendszerszinten jelentős intézményt (Other Systemically Important Institution, O-SII) azonosított, mely intézményi kör megegyezik a tavalyi azonosítási eljárásban meghatározott intézményekkel.

Az MNB 2017-től az érintett hitelintézetek sokkellenálló képességének erősítése érdekében 2020-ig egyenletesen emelkedő, intézményenként 0,5-2 százalék közötti tőkepufferráták előírását kezdte meg. 2018-ban az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának döntése alapján a többlet-tőkekövetelmények szintje a tavaly meghirdetett egyedi pufferráta-pályáknak megfelelően emelkedik. A megállapított ütemezés összhangban áll a nemzetközi szabályozói gyakorlattal. A fokozatos bevezetés biztosítása a pénzügyi stabilitás erősítése mellett támogatja az élénkülő hitelezés kibontakozását, és elegendő felkészülési időt biztosít az érintett intézmények számára a megfeleléshez.

Az egyéb rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepufferráták ütemezése

Intézmény neve

O-SII tőkepufferráta

2017-re

2018-ra

2019-re

2020-ra

OTP Bank Nyrt.

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

UniCredit Bank Hungary Zrt.

0,25%

0,50%

0,75%

1,00%

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

0,25%

0,50%

0,75%

1,00%

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

0,125%

0,25%

0,375%

0,50%

Raiffeisen Bank Zrt.

0,125%

0,25%

0,375%

0,50%

ERSTE BANK HUNGARY Zrt.

0,125%

0,25%

0,375%

0,50%

CIB Bank Zrt.

0,125%

0,25%

0,375%

0,50%

MKB Bank Zrt.

0,125%

0,25%

0,375%

0,50%

Megjegyzés: A 2017. évi azonosítás 2016. december 31-i, auditált konszolidált adatok alapján történt. A tőkepufferek 2019-2020-as értékei indikatív jellegűek, mivel az MNB minden évben újra elvégzi az azonosítást és a tőkepufferráták meghatározását. Forrás: MNB 

Magyar Nemzeti Bank 

Részletes információk az egyéb rendszerszinten jelentős intézmények azonosításáról