Budapest, 2017. december 19. – Tízmillió forint bírságot szabott ki az MNB a Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft.-re, mivel az nem jelentette be saját és megbízott cége biztosításközvetítő munkatársait a jegybanki biztosításközvetítői regiszterbe.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) célvizsgálat keretében tekintette át a Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. működésének esetleges kockázatait, illetve azt, hogy a biztosítási többes ügynök társaság a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően működik-e. A górcső alá vett időszak 2013. január 1-től a vizsgálat lezárultáig tartott.

A jegybank a vizsgálat során megállapította, hogy a Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. nem jelentette be az általa foglalkoztatott, biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személyeket – így a megbízott társaságokon keresztül felálló értékesítési hálózatának megszervezését és folyamatos támogatását végző kollégáit, valamint az ügyvezetőit sem – az MNB által vezetett nyilvános biztosításközvetítői regiszterbe.

Emellett a társaság az MNB által előzetesen engedélyezett, a biztosításközvetítői tevékenység irányításáért felelős természetes személy tényleges foglalkoztatásáról nem adott határidőben számot a jegybank felé teljesített törzsadat-szolgáltatás keretében. Szintén elmaradt a nyilvántartásba-vétel a többes ügynök által megbízott társaság biztosításközvetítő munkatársai esetében. Mindezek nyomán is az MNB a vizsgálatot lezáró, ma publikált határozatában egyebek közt kötelezte a többes ügynök társaságot a saját, illetve az általa megbízott társaságok biztosításközvetítő természetes személyeinek jogszerű regisztrációjára, s a jövőre nézve figyelmeztette a törzsadat-bejelentési kötelezettségének határidőben történő teljesítésére.

A jogsértések miatt a jegybank 10 millió forint bírságot is kiszabott a Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft.-re. A bírságösszeg megállapításánál súlyosító körülménynek minősült, hogy – a biztosításközvetítő piacon nem kis súllyal jelenlévő – többes ügynök valamennyi, általa foglalkoztatott természetes személy esetében is elmulasztotta a regisztrációt és az adatszolgáltatást. Így sem az ügyfelek, sem a felügyeleti hatóság nem ellenőrizhette azok képzettségét, büntetlen előéletét, ami egy, általuk esetlegesen elkövetett műhiba esetén a fogyasztók súlyos érdeksérelmével járhatott volna. Súlyos mulasztásnak számít emellett az adatszolgáltatás elmaradása, illetve késedelme, amivel szemben a jegybank zéró toleranciával lép fel valamennyi piaci szereplő esetében.

Magyar Nemzeti Bank

Határozat