Budapest, 2017. december 13. – Az MNB engedély nélküli széfszolgáltatási tevékenység miatt közel 200 millió forint bírságot szabott ki a fővárosi Széfbank Kft. és a "Hársfa Gold" Szolgáltató Kft. társaságokkal szemben, és megtiltotta, hogy a jövőben engedély nélkül pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végezzenek.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból indított piacfelügyeleti eljárások keretében vizsgálta, hogy a budapesti Széfbank Kft. és a "Hársfa Gold" Szolgáltató Kft. ("Hársfa Gold") – Trezory fantázianéven – végez vagy végzett-e üzletszerűen az MNB engedélye nélkül pénzügyi szolgáltatási tevékenységet.

A jegybank a feltárt bizonyítékok alapján – valamint tekintettel arra, hogy a társaságok nem rendelkeznek az MNB engedélyével – már az eljárás közben, az eljárás lezárásáig terjedő időszakra végzésében azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a társaságok bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet, különösen széfszolgáltatást végezzenek. A jegybank ezzel egyidőben a társaságokra vonatkozó figyelmeztetést is elhelyezett honlapján, s bűncselekmények gyanúja miatt feljelentést is tett.

Az MNB most lezárult vizsgálatai megállapították: a Széfbank Kft. és a "Hársfa Gold" több éven át, a tulajdonukban álló, bárki számára elérhető üzlethelyiségükben – írásban kötött megállapodások alapján, díjfizetés fejében – a tulajdonukban álló széfeket bocsátottak ügyfeleik rendelkezésére. A trezorok bérlői vagyontárgyaikat maguk helyezhették el és vehették ki a trezorokból.

Mindezek nyomán az MNB ma publikált határozataiban a Széfbank Kft.-t 128 millió forint, a "Hársfa Gold" Kft.-t 66 millió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte, továbbá véglegesen megtiltotta, hogy a társaságok a jegybank engedélye nélkül pénzügyi szolgáltatási, különösen széfszolgáltatási tevékenységet végezzenek.

A bírságösszeg kapcsán az MNB figyelembe vette a jogosulatlan tevékenység révén megszerzett bevételeket. Mindkét társaság vonatkozásában súlyosító körülményként értékelte többek között, hogy a jogszabálysértő állapot huzamosabb ideig fennállt, tevékenységüket nagyszámú ügyfélkör részére végezték és az MNB ideiglenes intézkedésének hatálya alatt is hirdették.

Mint az MNB korábban is jelezte, a széfszolgáltatást, mint klasszikus banki tevékenységet, a pénzügyi intézmények önálló főszolgáltatásként, fokozott biztonsági követelmények betartásával végezhetik. Egyéb intézményeknek (pl. szálloda, színház, fürdő, pályaudvar) a Polgári Törvénykönyvben szabályozott értékmegőrző szolgáltatása csak járulékos jellegű lehet. Ez azt jelenti, hogy az ezen intézmények egyéb jellegű főszolgáltatását igénybe vevő ügyfelek kisebb értékű használati tárgyainak (egyszerűbb biztonsági megoldásokkal történő) elhelyezését szolgálhatja.

Az engedély nélküli széfszolgáltatást nyújtó cégek az ügyfelekben hamisan alakítanak ki biztonságérzetet. E társaságok ugyanis a jegybanki engedély megszerzéséhez szükséges fokozott biztonságú szigorú személyi, tárgyi és informatikai feltételeknek jellemzően nem felelnek meg. Az MNB közzétett döntése semmilyen formában nem érinti a Széfbank Kft. és a "Hársfa Gold" által rendelkezésre bocsátott széfekben elhelyezett értékek visszaszolgáltatási kötelezettségét.

Magyar Nemzeti Bank

Határozatok