Budapest, 2017. október 2. – Az MNB 12,5 millió forint bírságot szabott ki a Vienna Life Biztosítóra, egyebek közt nyilvántartási, kiszervezési, vállalatirányítási, valamint a biztosítási szerződések hiányos tartalmi elemei, az ügyfél-tájékoztatásra és panaszkezelésre vonatkozó jogsértések miatt.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendszeres ellenőrzései keretében átfogó vizsgálatot folytatott a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.-nél (Vienna Life Biztosító). A vizsgálat 2014. május 27-től a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át. Bár a jegybank több hiányosságot is feltárt, ezek alapvetően nem érintik a biztosító megbízható működését.

Az MNB jogsértésként azonosította egyebek közt, hogy a Vienna Life Biztosító életbiztosítási szerződéseinek kötelező, illetve lehetséges tartalmi elemei több szerződési feltételt érintően nem voltak összhangban a vonatkozó jogszabályi előírásokkal. Utóbbiaknál többek közt a biztosítási szerződési feltételek nem a jogszabályban meghatározott módon tartalmazták a díjfizetési póthatáridőre, a mentesülésre, a biztosító teljesítési feltételeire, a várakozási időre, a kizárásokra, az ajánlattételre, illetve az első díj és a további díjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményeire vonatkozó rendelkezéseket.

A biztosító az életbiztosítási szerződéskötéskor – így különösen az életbiztosítási igényfelmérő, illetve a szerződésekhez kapcsolódó termékismertetők kapcsán – és annak tartama alatt rendszeresen teljesítendő ügyféltájékoztatási kötelezettsége körében sem felelt meg mindenben a jogszabályoknak. A vizsgálat megállapította azt is, hogy egyes életbiztosítások és kiegészítő biztosítások termékterveiben szereplő díjkalkulációk, s a biztosító panasz- és adatkezelési tevékenysége sem felelnek meg teljes körűen a jogszabályi előírásoknak.

Az MNB jogsértésként azonosította azt is, hogy a biztosító a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatait nem látta el teljes körűen, informatikai-nyilvántartási rendszere a tényleges tulajdonosokra vonatkozóan nem biztosította a szankciós szűrések végrehajtását.

A jegybank ma publikált határozatában kötelezte a Vienna Life Biztosítót a feltárt hiányosságok megszüntetésére. A társaságnak a jogsértések kapcsán 2018. január 31-ig kell beszámolnia az MNB határozataiban előírt intézkedések teljesítéséről. A feltárt jogsértések miatt a jegybank 12 millió forint felügyeleti és 500 ezer forint fogyasztóvédelmi bírságot is kiszabott a biztosítóra.

Magyar Nemzeti Bank

Határozat